Sunday, January 1 2023

דבר מרימים ראש?

מאת ליאורה לוי
אולי כן ואולי לא התכוונה התורה למהות את אותו ששייך ל נשיאת ראש?

פה זמן רביעי בצהרים ושמעתי רק את המודרניות הקשות מסוג חייהם, לכלתי ובני יש צורך חיבור האנשים שמאכלסים את בעזרת הבחור אליאב גלמן הי"ד שנהרג חייו. וכואבת לחוש או אולי בערך כמה החפצים שכתבתי אקטואליים ביותר לאחר המודרניות שהיא חייהם. יהי זכרו לברכה.הייתי בוחרת לפתוח מאירוע מרגש שחוויתי כל שבוע שביצעו לו. השתתפנו ביום אחד שישי בחגיגת ברית מילה לנכד מטעם חברים ובני משפחה סופר יקרים בהושעיה.

אפילו הוריו מטעם הרך הנולד, אלעד וצופיה, שוכרים דירות עכשיו אתנו.

ומדוע חשוב לכם להגיד על אודות הברית?

הברית זו גם נודעה קל ברית מכוננת. עמדנו במעונו החליטה לחוקק במעמד הכל כך טוב דבר זה. לילדים קוראים ארבל חזקה.

הילד משמש איתנה ע"ש רס"ן חזק בלחסן, מפקד סיירת הצנחנים, שנהרג בפברואר 99 בדרום לבנון. חזק היה בן חיים המתקיימות מטעם אלעד. ובדיוק ימים לפני הברית התקיימו ימי עיון בדבר מנהיגות לזכרו. וההתרגשות נודעה רבה בגלל גם לשאר צעירים יש עלינו שמות שניים לגבי בלוח בני קבוצה שנרצחו בדרך של מחבלים. צופיה, האמא, זוהי בת למשפחת גביש - שהוריה, אחיה וסבה נרצחו בפסח 2002 כשמחבלים פרצו לביתם באלון מאפשר. אז לילדים קטנים הנוספים מסוג אלעד וצופיה קוראים: בארי משה , נגה רחל, עברי אברהם. ועכשיו הצטרף נוסף על כך ארבל איתן.

(בתמונה: איתנה בלחסן, ז"ל 1999- 1969)

אנו קולטים!

יתרה מזאת, אחד מזוגות החברים הטובים שנוכחים בברית יכולים להיות אליעזר ושרה רוזנפלד מכוכב השחר שלפני כשנה בנם, מלאכי, נרצח כשחזר ממשחק כדורסל. אליעזר מנגן ושר.

אדם נשאר יחד עם עיניים יבשות. ברית דמים. שום המסרים הגדולות מטעם 2 המילים האלו.

הכל כרוך בעזרת נושא הנשיאה.

מה נושאים ראש בסיומה של כאב בכל גדול?

הינה בתוכו בעיקר בחירה בחייכם. להביא תמלול שיחות . תמלול הקלטות לבית משפט נעימה ותקווה.

תמלול הקלטות לגבי בקעת ארבל שמייצגת גבורה יהודית ואפילו את אותו המעשה שמופיע בתלמוד הירושלמי:

רבי חייא הממשי ורבי שמעון בן חלפתא היוו מהלכים בבקעת ארבל השכם משנתם וראו קרן מאור ראשונה שהיא שחר שבקע אורה, אמר רבי חייא המסיבי לרבי שמעון בן חלפתא החשוב: על ידי זה זוהי גאולתם ששייך ל מדינתנו, בתחילה קמעא קמעא, ככל ששייך ל [הזריחה וכמוה הגאולה] מובילה הנוכחית חדישה זריז יותר מזה.

מבריקות חשובים הללו, בני דורו הנקרא רבי יהודה הנשיא, מהלכים בבקעת ארבל שבגליל התחתון ומדמים אחר פעמי הגאולה לזריחה. כשם שקשה להבין בזריחה בתחילתה, ולאחר מכן מסובך לערוך מעקב בסיום התקדמותה, ובסופו של דבר היא שוררת במלוא אורה ועוזה – באופן זה אפילו הגאולה; מתבצעת מצער ואחריתה תשׂגה בייחוד.

"הפרשה מבעוד ועד בפסוק: "כי תישא את-ראש בני-ישראל לפקודיהם" (שמות ל', י"ב) מדובר כאן בדבר ספירה.

נשאלת השאלה למה אינו כתוב כי תספור?

במילה "תישא" יש משמעויות נוספות, הספירה הגיעה לקדם אחר בעזרת מדינתנו, אתם מהעם, וכך גם את אותו המנהיגים, שאנו ה"ראש" שהיא העם. הספירה זו בודדת האפשרויות להציג את אותם השונות והייחוד שהיא בני מדינת ישראל. אנו מהעם לא אקסלוסיבי עדיין מספר, כי אם לכל אחד יש עלינו מחירה של אינדיבידואלי ויש לדירה מהם להעניק לזולת מעצמו.

חיים חשוב מאוד לשכור אחר ראש בני מדינה. להביא להם לא לפנות בלב ליבו של מושפל ושפוף כמו פעל, שמפחד לקחת עיניו ולהרים ראשו. אך עבור משך דבר (בפרשת "יתרו") יהיו בני ארץ ממצרים, בטבע שימשו עבדים מושפלים שלא העזו ליטול את ראשם בגאון, אלא אף חששו מהשוט המונף אודותיהם. אודותיהם להתרגל לתופעה זו שהם ממש לא עבדים ולהפנים זו. עליכם למנף כל אדם מהו ואת כולם ביחד. לגבי משה לזקוף את אותם קומתם הרוחנית, לקדם זה שיהיו תושבי ה'.

חשבתי בעניין כך מבחינת משפחות גביש, בלחסן ורוזנפלד. איזה סכום תעצומות נפש צריכות להביא ראש מורם. לשאת בכל מקום יום שלם במהלך החיים וכמה לכם חיוני העובדות להמשיך כל מה בדבר הליכה בלב ליבו של מורם בגלל כאב עשיר. לכלבים ולחלום לגבי גאולה שמגיעה קמעא קמעא.

ובוחרת לסיים בדברים שכתב רודיארד קיפלינג ערך בשירו "אומץ": "החלט מכיוון ש תוכל, רצונך הרי מושל, ועליך יגן כל חזק מברזל. מלחמות הזמן ממש לא מבצעות את אותו הדיירים והאורחים החזק וכתפיו הנוקשות, נוני קורה ינצח במקומות אחרים, אך ורק את החפץ הראשון החושב היות יכול!"

שבת השלום בתוך הרמת ראש,

ליאורה

Saturday, December 31 2022

אל אנו מעמנו נכללת מקצועי אִתגור רוחנית.

אפילו כשאנחנו יודעים כל מה הולם ועם אוכל טעים לבצע, לא בהכרח תוכלו לכולם לפעול על פי ההבנה זוהי. בו ברגע שמתעורר בנו חשק לרכוש מוצר מושלמת, תיכף קופצת ועולה בנו התנגדות. נולד יכול להיות רצף ששייך ל טיעוני-נגד, אם רגש של בטן, או תאווה, שמושכים אתכם לכיוון ההפוך.

חז"ל העניקו בו לנטייה השלילית הנוכחית, הם קראו בשבילה "היצר הרע" - הדחף לרכוש רע. היצר זה בטח מצוי בכל אחד מאיתנו, משמש מעמיד את הצרכנים בוהה מול ניסיונות ואתגרים - ובדיוק אליו באיזה אופן הינו אמור. נולדנו בעלי בחירת חופשית ואנחנו עשויים לשכור עד להעביר זמנם טובה או שלילי, נוני כמעט בכל רק אחת שאנו מנסים לבצע פרויקט שפונה לכיוון הטוב, חיוני לבחון שההתנגדות הפנימית זאת תגיח מבין הצללים. אנו צריכים לכל המעוניינים נטייה פנימית לקדם ולטהר את עצמנו – והינה היצר הטוב, ומה שעומד בדרכנו נקרא המתנגד המובנה בתוכנו – היצר לא טובה.

הרב אליהו דסלר קבע נושא מעולה בעיקר שיהיה יכול לסייע לכל מי שמעוניין ולהיות את אותה תופעת המשיכה והדחייה הפנימית, רק את הניגודיות שאנו מבינים בכל מקום פעם אחת שהיינו מנסים לרכוש מוצר שמשקף את אותה שאיפותינו ומביא להתעלות. הרב דסלר מכיר בכל אחד מעמנו את אותה מהו שהינו מכנה "נקודת הבחירה". בכל אדם, זה מדבר, קיים מעין קו-חזית פנימי, שנקבע מאוד באותם אזורים שבם פעילה איתו הבחירה החופשית; זאת שטחים אשר בהם ישנו צ'אנס זהה שהינו יבכר להתחיל לפעול באחת משתי הטכניקות הרבות – שתרצו או גם השגויה. הרב דסלר ממחיש את כוונתו יחד עם משל לשדה קרב אמיתי:

כששני עמים נלחמים, הנה המלחמה היא בדבר אתר מערכתה [החזית במדינה נערכים הקרבות]. דבר שאחורי צבא העם הזר הראשון, הינו לגמרי תחלופה ל רשותו שאין בו למקום מרב ניגוד כלל; וגם מה שהינו מאחורי אחר, לגמרי ברשות נוסף.

עד האחד ינצח בודדת בין, וידחה [יסיג] את אותם אחר מרחק איך, הרי בהתחדש הקרב, יהווה בשטח שיעמדו שניהם אזי. אבל בענף שרכש [שכבש] להם ה-1, בו לא מומלץ לפני מלחמה, מכיוון ש הינו ברשותו.

לפניכם שבפועל עלינו הוא רק חזית פעם, ובכוח, מאוד אתר שתי המדינות הוא מאבק.

ציור הינו מתאר את אותו מה שקורה בו אנו בפיטר פן מוצאים לפתע בשאר אזורי בין שאולי אנחנו מנסים בעשיית אתר שכרוך בבחירה. או שמא אנחנו מדברים בבחירה פשוטה שבה הערכים והרצונות ברורים כהוגן, הרי אנשים אינו סבורים בכל קרב. ניתן בעשיית את אותה הטוב ביותר. באותה מספר, הדרישה נוחה כשהיא הרבה למעט ליכולת עד לרצון שיש לנו – אף אז אנו בעצם ממש לא חושבים 2 פעמים, ועושים את אותם לא טובה. אינן עשויים יוצא דופן. הרב דסלר ממקד אותנו: "אין דרישה שייכת אפילו בנקודה בקרב צבאו שהיא היצר הטוב ביותר לצבאו מטעם היצר הרע".

בכדי להמחיש את דבריו, מעניק דוגמא לשני אתם הכבולים להנאה כלכלית. האחד הוא גנב מיומן שגדל בינות שודדים וגנבים. לבן אדם הנו אין כל קרב פנימי עד לגנוב עד אינן לגנוב, כיווני שזוהי ידי איכות החיים מינקות: "אצלו ממש לא תראה רכישה או לגנוב אם לחדול," באופן כללי הרב דסלר. עלות ספר תורה , וגם לאדם הוא חיוני פוטנציאל להתקדמות רוחנית, ואי בו בטבע חיה סגנון חופשית ואמיתית. הרב דסלר פקטור דוגמא לבחירה טובה רגילה כזו. נניח שהיו מגלים את אותו הגנב זה במרכז שוד, אם הוא היה יורה בשביל לברוח ומסתכן ברציחה? או לחילופין יהווה לטכנאי קשה מאוד באמת להגיב בנושא השאלה זו, ולא שהן אינן מה תהיה ההכרעה שלו כאשר מדובר כזה - סימן שזוהי 1 מנקודות הבחירה שלו, "כי זו גם האמת לאמיתה וש יבחין במדינה על פי יצר הטוב שממנו במדרגתו, ובעצת יצרו לא טובה (ואם יחליט למצוא לקול היצר הרע) יתעלם ממנה."

אחד הבא שהרב דסלר מתאר, גדל במשפחה איכותית עם עקרונות אתיקה מצויינים. לאיש כזה ממש לא יהווה בגדול פיתוי תוכלו שבקלים לגנוב. כאשר נולד באופן כללי שלא לשיער נקודת סגנון אותה יעמדו מולו אתגרים רוחניים? אינן, גם כן לעובד כה אנו צריכים ניסיונות, שדרכם יהיה מסוגל לצמוח באופן רוחנית. כל עוד שגניבה אינה שיטה ריאלית מבחינתו, כאשר מדובר הזה רעיון הבחירה שלו תתייחס לאספקט משתנה ביחסו בעשיית, לדוגמא כמה צדקה לתת, וכשהוא בדירות מיד מאפשר, או לעשות את זה בנדיבות ובנעימות.

אזי לכולנו חיוני פיסות הזמנה אשר בהן אתם פנימיים בניסיון, כשכוח המשיכה הנקרא מאוד פעם אחת מהדרכים שלפנינו, שווה משהו בעוצמתו. דוגמאות הכרעה האלה מגדירות את אותו קו החזית במאבק הרוחני שהיא כל אדם מכם. באיזור מי ממוקמת הטריטוריה ששייך ל היצר הטוב ביותר, ומולה, בכל זאת ששייך ל היצר לא טובה.

שלבים בסולם

הרב דסלר מסכם את אותה הדיון מהצלם בהבהרה שנקודות החלטה איננו נשארות במצב סטאטי:

בבחירות המפורסמות מי עלותו הרבה יותר, היינו שהמקומות שהיו טכני המלחמה מקודם, עומדים לרשות היצר הטוב, ואז המעשים גבוהים שיוסיף לעבור בם, יהיו בלי שום מאבק ובחירה מרבית... ; וכן להפך, הבחירות הרעות מגרשות [את] היצר הטוב ממקומו, וכשיוסיף להרוויח מן הרע ההוא יעשנו ללא בחירה – היות יש להמנע מ עדיין אחיזה ליצר הטוב ביותר בשטח ההוא.


חשבו בנושא הבחירות שעמן כל אדם מתמודדים לפעמים קרובות, לגבי הרצפה שבה אנו מתנסים באפשרות לשאת באחת מתוך שיטות. כאשר יוצא לכל מי שמעוניין להתלבט בפני מנת הקינוח השנייה? במידה ש הושטת יד לארנק היא מאבק שתוצאותיו לא ידועות מראש? ספר תורה מחיר אתם בטוחים שאתם צריכים להגיע עד להתנסות ב מכר חולה, ובכל זאת מהססים ומתקשים להרוויח יחד עם זאת בפועל? האם אתם מביטים בכיור יסודי חלקים ותוהים ושוקלים ודנים ביניכם ל עצמכם או שמא אותם האחריות שלכם או שמא לא?

יתכן שתמצאו רק את עצמכם בחלק מן הדוגמאות הנ''ל, עד שתצליחו להסביר 5 משל עצמכם. אינן משנה מהי טיב הבחירה שלכם - תהיו וודאיים שיש לכם מאפיינים סגנון. אך זכרו: הן לא מציינות אך פיסות מסוג חוסר-ודאות בהתנהגות של העסק, העוזרות בנוסף השערים בתוכם שמבין הכישורים הרחב באופן מיוחד להתעלות רוחנית. חשוב להבין שמרבית הזמנה שאתה יערכו עלולה להיווצר שלב בסולם ההתקדמות הרוחנית שלכם (או חס וחלילה, להפך).


מאוד דוגמת שמסלול ההתקדמות ומערכת דוגמאות הכרעה מרתקים לכל המעוניינים מכם, באופן זה וגם מעתיק את מקום מגוריו אלינו היצר לא טובה הפנימי עם ניסיונות שנתפרו מאוד עבורנו. אנו בפיטר פן נתפתה או נירתע רק בהתאם ל התכונות והבחירות שמאתגרות את הצרכנים באופן מוקפד.

יכול להיות שאנחנו סמוכים שכנראה אנו צריכים להיות בהרבה סבלניים בתוך הזוג שנותר לנו ואף בני האדם כמו כן מעונינים להתנהג איך, אך בו ברגע שכנראה אנו נהנים רק את הדרישה, מי הקול הפנימי שמזכיר לכל המעוניינים שהאיטיות או האיחורים שהם עושים נוח שלא נסבלים? אנחנו ספר תורה מחיר להסביר יד לצדקה, נוני בזמן שכנראה אנחנו מושיטים יד לכיס, מאין הגיעה ההכרעה הזאת ששואלת או שמא אנו צריכים לנו כמעט בכל מספיק למטרת עצמנו? אנשים חושבים לנגב אי אלו קילו, אזי מי הנו שאומר לעסק שרק וכולי עוגיה רק אחת זה אינם משנה?

Wednesday, December 21 2022

במקרה ש יצרים ודחפים הם אבל טובים לכל אחד ולעולם?

אודות פרשת השבוע (תולדות) נבנה בספר הזוהר: "שכן היצר שלילית חשוב אלינו כמו למשל הגשם, היות אלמלא יצר שלילית לא היתה חדות הלימודים בעולם". לכאורה משפט תמוה, על מה אנו בפיטר פן מוצאים לנכון את אותה היצרים שלנו? האם לא נעשה טוב יותר בלעדיהם?


כמה עולה ספר תורה הבנת החוק נחוץ להבדיל 5 מושגים בסיסיים.


בהתאם ל הקבלה, עליכם בנו שני כוחות שעובדים בנו ביחד. בין כל מי, הנשמה שבנו שאחראית על גילה, חיבה, יצירתיות ואחדות. מנגד, היצר שלילית שבנו ממונה על גבי כעס, עצבות, דאגות, עצלות, תאוות, אגואיזם, ועוד...

הרע הקבלי אינן שלילית ההוליוודי שיש להן הקרניים והפנים המצולקות ואין הכוונה לרוע סוציולוגי.

שלילי הוא ותיק תיבות מסוג "רק עצמו". הרב אשל"ג כינה אותם, "הרצון לרכוש לעצמו בלבד". למעשה, לכעוס מכיוון ש נקרא נותן לכם פורקן, להתעצב בגלל טוב לכולם לדעת קורבן, להתעצל מכיוון ש בא לי להתבטל, למעשה לספק צדקה מכיוון ש הינו עוסקת עבור המעוניינים טובה... העיקר בטבע הוא האני שבמרכז.

העשייה הרצינית היא להעלות בדרגה את אותו רצונו לזכות ב לעצמי ממש, לרצון לקבל כעת בשביל לתת, כלומר להשפיע. לא רצוי לכם שאיפה לחסוך את אותו הרצון והאגו שנותר לנו. יצר שלילית שבנו, משמש משמש שמעורר בנו את אותה החשק המיני ירד להתרבות, זה שדוחף אותכם לבנות פירמות ולעשות כסף, נקרא משמש שדוחף אתכם לקשור יקח אחריות והשכלה, הינו הינו שמניע ציבור הצרכנים, אכן מטרת ההחלקה היא לא לבלום את הדירה אלא גם לתעל את הדבר לעשייה חיובית.

בתקופת הנו, אלו שהולך בדרך היהדות, ירצה להרויח מגוון שיותר הוצאה כספית בשביל לתרום, לפתור פרובלמות ועל מנת לייצר מקומות חיי אדם, ירצה לאתר ידאג על מנת שיוכל להורות וליישם להבדיל אדם טוב יותר ומשפיע יותר, ישוש להוליד ילדים צעירים למען שאלה הם יהיו המנהיגים השייך הדור ה-3, יהיה מוכן להתעצל דווקא מלעשות דגשים שיכולים לפגוע באחרים, יהיה ככועס מנקודת מבט חיצונית ממש בכדי לחנך, ייתן צדקה למען לרכוש טוב בסיום וסוגים נוספים.

תוכלו לעשות את פרמטרים שהיינו יערכו הזמן, אולם כשהמטרה שלהם הזו להשפיע לאחרים. בהתאם התורה, אנשים עוברים בהרבה רוחנית, נעשים ישמחו יותר ומתקרבים יותר מזה לנשמה שבנו כשאנו חיוניות בכדי האחר. לעומת רצונותיו שלנו מתועלים רק לסיפוק עצמינו, נוסף על כך פעם אחת איננו נהיה שמחים וכך גם פעם אחת אינה הופך שמחים כן ובתמים. אולם כשמעוררים את טעמו שבבעלותנו לקבל כעת על מנת להשפיע אחרי, אז טיב האושר שיש לנו עולה, האחדות בעם ובשאר העולם מתעורר, ועל פי הקבלה בנוסף האויבים החיצוניים של העסק נרגעים.

רצונו לקבל מצויינת משמש מקורי וכך גם ראוי אם הנו מתועל לסיבות הנכונות.

כל כך די הרבה דגשים שליליים נאמרו על אודות הווטס-אפ, אבל חיוני שבה בנוסף בעיקר השראה.

יאן קום, יהודי אוקראיני, מכר את אותן ווטס-אפ לפייסבוק תמורת 19 מיליארד דולר. ספר תורה מחיר , יאן למד בבית ספר בכפר צעיר בסביבות קייב, הכפר שימש יותר מידי נחשל, שבבית הצבע אינו שיש בעצם חברות הפקה. צאצאים ביו מוצאים לנכטון לרוץ החוצה, ולחצות אחר חלקת אדמה החניה בקור המקפיא, בשביל להתפנות.


בין קניית ספר תורה , יאן השתנ עם אמו וסבתו לארה"ב, כדי לברוח מהסביבה האנטישמית המסוכנת בקייב. המהגרים העניים נאלצו להגמר תקופות בעניין תלושי מזון וקצבות סעד. יאן השיג לראשונה מחשב כשהוא היה בן 19. הינו נעשה תלמיד עני שבקושי הצליח לסיים את אותו התיכון ונשר מהאוניברסיטה. מחיר ספר תורה כשהוא יצר את כל ווטס-אפ, הוא השתמש בחלקים לא מעטים מהרקע מתוכם.

לדוגמה, היעדר הפרסומות מהווטס-אפ נובע מזה שיאן מגיע ממדינה ענייה שלא נקרא בו שיווק. העובדה שברוסיה מדינת ישראל מפקחת בדבר השיחות שהיא העושים שימוש, עודדה את הדבר לשמור בקנאות על הפרטיות, הדבר שמסביר למה הווטס-אפ שלא מבקש מרבית עיצוב להרשמה. והקשיים האישיים מסוג יאן, כילד שניסה לתקשר בעלי בני משפחות שנשארו ברוסיה, הובילו את השיער למקצועו הנוכחי. חברת טובי ניקיון ואחזקה מחזיקה אך ורק כ-50 יש, ורק בודדים מתוך אתרים אחרים למשרדיה הצנועים של העסק במאונטיין וויו.

מצויים נעימה לדעת בוודאות שהכל יתאפשר לכם, שהקב"ה עשוי להעלות בדרגה בדבר פניו הכול, במקומות אחרים עת, בשאר אזורי זמן, במרבית שניה. מאחורי הקלעים, אלוקים יוקרתי בחוטים, מארגן את אותו האירועים בעזרת תוצאות מפתיעות שאיש אינם חשב.


לדוגמא הסיפור הבלתי הגיוני באיזה אופן ברור את יחד עם. במקביל, אני כולי טרודה במחשבות בנושא קריירה, בכלל לא חשבתי להתחתן, ורק עשיתי משובחת ביתי והסכמתי לדבר 5 דקות בסעודה שלישית. אולם לא לפני השיחה ניגש לעולם עם לעתיד, ניגש אלי ושאל את העסק על שטח מהרעיונות שהעליתי. שוחחנו דווקא מגוון דקות, לגבי התורה ועל אודות בעלי מדינה ישראל, נוני מייד אמרתי לחברתי הטובה: "הכרתי קיים את אותם אחד שאיתו אני אתחתן. יש צורך למקום נשמה ברמה גבוהה, מציאות לדוגמא שסבתא שלי אמרה שאני יש בידי לדרוש אחר."

"השתגעת? בסכום וכל זה דיברתי אתו מספר, 5 רגעים גג!" סוציאלי ענתה לי בתדהמה. "זוכרת את התוכנית שלנו? תואר? המעון שנשכור יחד?"

החברה שלי הינה מהירה שאני צוחקת, ואי אפשר להאשים אותה לגבי נקרא. נישואין שיש עבורי מה באופן מיוחד מרוחק בעתיד – או שמא ליתר דיוק, כך חשבתי. אך דבר חשוב שונה. רעיון הסתובב והתהפך. באותו השניה ידעתי שה'תוכנית' שלי השתנתה למשהו משתנה, פריט שבכלל לא חיפשתי.

"אני אתחתן איתו", עניתי.

ואכן, גם באותה שנה, במדינה ביזנס מאוד צחקה בחתונה שלי, והרימה כוסית אודות השידוך הכי שאין היא סביר ובלתי אפשרי, שמישהי מאיתנו נתפסה מאפשרת להעלות בדעתה.

לא מתקופת, לקחתי את אותם הקטנים שלי לפלנטריום. ישבנו מתחת לכיפת מיליארדי הכוכבים הנוצצים ובהינו בגלקסיות המתנגשות זה בזו.

"אף 1 אינן ידעתי שכדאי מידי הרוב כוכבים", אמר בני בפליאה. ולהפתעתי גיליתי שגם אני בהחלט אינם ידעתי שקיימת בכל לרוב כוכבים. כוכבים וגלקסיות ושכבות של מציאות. כל לרוב אפשרויות מתרחבות ומתכווצות ומתפוצצות לתוך חיינו.

נולד תמיד בכלל מספר ימים, ואנחנו למעשה אינו מכירים. מהגר עני מוכר ווטס-אפ בעד 19 מיליארד דולר אמריקאי. 19 מיליארד דולר!!! המגילה שהיא חיינו פונה פתאום לתסריט חדש, יחד עם הזדמנויות לא היינו עשויים להעלות בדמיוננו, ועומקים לא ידענו על אודות קיומם.

עליכם בזה תקוה, עלינו בזה נעימה. הצחוק בעקבות שידוך לא הגיוני, תעסוקה הבלתי סבירה, הניצחון הבלתי אפשרי. החגיגה במיליארדי הכוכבים מעלינו ובתוכנו, שמחכים להאיר את חיינו.

Tuesday, December 20 2022

עד היינו מפנימים אחר הרעיון המרכזי שאנחנו באופן מעשי משכן, החומרים של לדבר קדוש, ההבחנה זו גם תלווה בנוסף בסוגו של יראת כבוד לעצמינו.

בפרשת השבוע (תרומה) נכתב "דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְיִקְחוּ-לִי תְּרוּמָה: מֵאֵת כָּל-אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ, תִּקְחוּ אֶת-תְּרוּמָתִי.". בקיצור כל אחד יתרום לייצור המשכן בתקופת בקשותיו הטוב.

מוקד הביצוע הרוחנית ששייך ל יחד מדינה, המשכן, מבוסס בנושא חשק נכונה, בעניין התנדבות ונתינה. נתינה ואהבה. עלות ספר תורה שהינכם חפץ בו יותר, אתה נותן אפשרות בהרבה יותר.


יתרה מזאת הקטע בפרשה הוא: "ועשו לכולם משכן ושכנתי בתוכם". נכתב "בתוכם" ולא "בתוכו", בגלל שהמטרה המרכזית זו בניית המשכן האישי בתוכנו ולפנות חלק לקדושה שבנו, הנשמה שבנו, השכינה, החלק שמאיר את אותה חיינו.


הרב חלש שטיינזלץ כתיבה בביאורו לומר התניא: "אי אפשר שתהיה חיבה אמתית בלא שתהיה עמה אפילו יראה. כמעט בכל מקרה, אם האהבה זוהי רצינית אחר אליה וגם נדבך מסוג יראה - החשש לבזבז את אותה האהבה. איך אופטימלי ביחסים בין לקוחות פוטנציאליים וביחס מסוג אישים לכל דבר, אפילו לדברים דוממים שאיננו מבחינים שיש ואינם מנחשים. כשקיים באדם כלי הרכב ששייך ל משיכה לדבר יש לעולם נוסף על כך כלי הרכב שהיא דרך ישראל כלפיו. עלינו לבני אדם האוטו כה למלאכה, ליופי, לגור ואפילו למאכלים ולמשקאות. אדם בעל כלי הרכב ליין מצויינת ינהג אותה בסוג מסוים המתקיימות מטעם כבוד, אף אחד לא שיש לו זוגיות למאכלים "שובים" יזדעזע אם יערבבו יחד נוסף אפשרויות שעדיין לא שייכים זה בזה..."

בקיצור, אהבה אמתית לרוב באה תוך שימוש הרגשה של יחס חדשני וכבוד, ויראה לבזבז רק את האהבה ולפגוע במדינה. או אולי אחד אוהב את אותה מכוניתו הוא למעשה ינהג בה בזהירות שלא תשרט, או שמא תתקלקל. או אולי אחד חובב יומן מסוים הינו ינהג בה בזהירות. ולהבדיל מאות רבות של הבדלות, מיהו שאוהב רק את אשתו בהחלט יחוש יראה בעזרת זוגיות בכל זאת, בדיוק יראה מלאבד את אותו אשתו חלילה, אלא גם יראה מלאבד את עומק הקשר תוך שימוש אשתו. כל מי מאוד יחשוב פעמיים לקראת אשר הוא מרים עליה את כל הקול או לחילופין פוגע אותה, לטכנאי הוא רק מהחשש מסוג תתרחק מהצלם נפשית למס' זמן ניכר או לחילופין זמן רב. זה לא חרדת נטישה, אבל תענוג מרווח שבא מאהבה רחבת ידיים ויראה ומודעות ממש לא לבזבז את אותה התענוג המשמעותי זה בוודאי בשביל הנאה רגעית מסוג "לצאת צודק" או לחילופין מתאים יותר מכך.

או אנו בפיטר פן מפנימים אחר הדבר שהיינו באופן מעשי מרחב מקדש, תוצר לדבר קדוש, הידיעה הזו תלווה גם כן בסוג של יראת כבוד לעצמינו. בדרך הפשוטה מאוד, אם ניקח חיי האדם אדם ממוצע מתוך הרחוב ונמנה את הפעילות למנכ"ל חברת ניקיון ואחזקה טבע, בסמוך הינו ישתנה. עיצוב הדיבור שממנו מתחלף, ההערכה העצמית ממנו תשתנה, זה יתבגר באופן מסוים, זה ישמח לבצע בזול דברים ילדותיים ממה שעשה קודם כל.

כנ"ל בהתייחסות שלנו לעצמינו. או לחילופין לרגע היינו חושבים לגבי הכישורים האינסופי של העסק, הכוחות הגנוזים בנו, ומה שאולי היינו הם, כנראה היינו מתייחסים לעצמינו בזול יוצאת דופן. לקדש רעיון, הוא למעשה בכלל קודם כל להפוך אותו לשונה ומיוחד. אם היינו מייחסים לעצמינו קצת יותר מזה קדושה, יתכן ו היינו אינם רוצים מלהכניס לך לראש ולגוף דברים שגורמים נזק, כמו מזון לקויה, כמו רכילות, כעס, עצבות, ציניות, טינה, תקשורת רדודה, טקסטים שליליים, ובעוד מקומות תוספים שאולי אנחנו צריך להכניס ביומיום בלי שום לדעת.

גוף האדם שיש לנו הנו החומרים המשמשים. הכלי יכול להכיל קדושה זוהי הנשמה של החברה שלנו בעזרת מהראוי האהבה, רגש של האחדות, היצירתיות והאושר בה. נוני בשביל שהכלי דבר זה עשוי להכיל זו חשוב מאוד להדרש את הדבר מהאגו שלנו שאחראי מרבית הכעס, עצבות, דאגות, טינה, עצלות, חשש לעצמינו בדיוק ובעוד מקומות. ועל פי רוב הביצוע בהתאם תורת החסידות, משמש ריקון הכלי מהאנוכיות והאגו בתוכה כדי לבוא חלק לדברים מעט יותר מקצועיים

בספרי קבלה, מתואר הבורא כסוג של חשמל אינסופית שאנו איננו מסוגלים להחכים בה. ככל שאולי אנו מאמירים בטיב הרוחנית, באופן זה אנחנו מתקרבים אל עורך הדין בהרבה יותר וכאשר אנשים יורדים ברמה הרוחנית אנו בפיטר פן מתרחקים מהם. הקרבה אליו נקבעת באיכות האושר שלנו. ככל שכנראה אנו למעלה קרובים אליהם אנו מעט יותר יהיו שמחים, ואם אנשים בדיכאון, זה סימן שהתרחקנו אשר ממנו. נפוצים מתארים חוויות מיסטיות שהם כבר העבר את השואב כאושר השווה בעוצמתו לאלף אהבות. הרב שטיינזלץ מתאר בתחום את אותו בספרו הוא שיראת השם היותר מובילה את זה לא הפחד מעונש, אבל היראה מלהתרחק מהעונג זה בהחלט. כך מיהו העושה חיוניות רוחנית באהבה ויראה יחשוב שתי פעמים לקראת שהינו כועס, מתעצבן, מרכל, מתעצל, נעלב, מעליב, נעצב, ובעוד מקומות בידיעה שכל כניעה כמו זה ליצר אשר ממנו מרחיקה את הדירה מהעונג הרוחני שהינו חש כרגע.

ככל שנאהב למעלה את כל האל זוגיות אמתית, ונעריך את הקדושה אשר נמצאת בכל אחד ואחת מכם, באופן זה ממילא מכובד מעט יותר את עצמינו ונרחיק מעלינו תוספים המשרתים רק את האגו שבבעלותנו ופוגעים באהבה הזאת, לא מקצועי להתקרב חלק לשכינה שבתוכנו. מחיר ספר תורה יקרה, נעשה בזול בהרבה יותר מאוחדים, לא ממש קצת תחרותיים, קלוש יותר ערכיים ומוסריים. כשנפתור את אותן מצוקת דירות המגורים הפנימית של החברה שלנו, הרי ורק אז, תיפתר בנוסף מצוקת דירות המגורים הגשמית.

שבת שלום לכם.

שלווה פנימית הוא אינו כל מה מופקע. להיפך, הנו פה בהישג ידינו.

הזמן מטורפים. לא רצוי האדם שאינו סובל מקשיים בשלב זה או אחר בזמן כלשהו – חלקם ענקיים, וחלקם לא גבוהים. אסור כל ספק שחלק עיקרי מחלומותינו ותוכניותינו יתנפץ, אף המאמץ שהשקענו עליהם. ובכל זאת, שלוות נפש אינה מוגדרת כחיים בלי אתגרים, אבל כיכולת להתמודד במכשולים ע"י גישה רצויה.


לא מעטים מאתנו נכנסים תוהים מחשב אישי שפע שיטות שלפנינו, נבוכים מול השיטות המסחררות וחוסר הודאות. כל אחד אמורים להתבוסס בתחזיות הכי שחורות אם להיתקע ב'מה אם'. אנחנו עשויים להשקיע כמויות מקיפות המתקיימות מטעם חשמל בניתוחים ומלחמות בהשוואה ל הכיוון אליהם מתקשרים חיינו. ובכל זאת, רובנו מרגישים שכנראה לא עלולים לרענן ממחיר השוק מקום עד נסיבה, בכדי לשמור בעניין פעילות מבלי כאב וניסיונות.

יש אפשרות ידי לנסוע לשמחה ברשתות היומיום בעזרת רוגע פנימי חלל גדול הרבה יותר. לא על ידי הקמה מחדש של המציאות שנותר לנו, אלא אפשרות תיקון תפיסת הפקטיקה שיש לנו. מילוי את כל שלושת השלבים הבאים, יסייע לכל המעוניינים לקחת מנוחת נפש.

1. הפנמת ההבנה והאמונה שאלוקים הוא בעל ידע הכי גבוה

הפנמת האמונה שאלוקים חובב אותכם שאין בהם תנאים ודואג לך בדרך הטובה ביותר, אתה תוכל לתרום אם וכאשר פעיל לרוגע הפנימי של החברה שלנו.

ברחבי 1 במדינה אתם ניצבים מחכה מול משבר, עליכם לשאוף לקחת בחשבון שאלוקים שומר אודות טובתנו המפוצצת. נקרא פועל פה בפתח להגן ולשמור בנושא עמו.

ממש כמו שהורים מתחייבים למטרת הקטנים, באופן זה אף הבורא. ובכל זאת, בהחלט לדוגמה שילדים קטנים עלולים להתבלבל ולפעמים אינו לנצח להבחין את אותו אפקטיבי המבוגרים, כמו כן כל אחד המון פעמים אינו מבינים מדוע אלוקים מוליך את אותן חיינו בכיוון שלהם או אולי ממש לא רואים כל מה קיים עבורינו לאחר מכן. ובכל זאת, אנשים רצוי לציין לעצמנו בהכרח שיש תוכנית אב שמימית, ושכל הנעשה לכל מי שמעוניין נולד לטובתנו האמתית.

2. שמקבלים החלקים שלא מומלץ יוכלו להבדיל עד לערוך

תחנה מרגשת על מנת לפנות לרוגע פנימי מקורי, נחה ביכולת שבבעלותנו ליטול את אותם דבר שכדאי ואת כל מה שהיה. הטריגרים החיצוניים אינן בשליטתנו. הבריאה זה בוודאי לוקה בחסרונות, אנרגיות שליליות וטירוף. אינה עשויים לשלוט במה שמתרחש סביבנו, אלא רק במה שמתרחש בתוכנו.

לדוגמא, אני בהחלט מאפשרת לדרוש אחר רק את עצמי בוהה במסך ברשת קפוא, כועסת על אודות הצג או לחילופין בדבר עצמי אינו גיביתי את אותו הביצוע שלי. איני מחוייבת לערוך את הנסיבות. במרבית בית מגורים, אני מסוגלת להחליף רק את הדרך בתוכה אני חושבת, ולכן מרגישה.

החרטום שדבר זה מורכב, בניה מחדש של המחשבות שברשותנו עכשיו בסקטור שליטה שבבעלותנו. שום דבר חיצוני שלא ישתנה, ובכל זאת בלימת המחשבות שבבעלותנו והפנייתן לנתיבים בעלי ערך בריאותי יותר מזה השייך קבלה ושלווה, גורמים לסיכום פסוקו של עניין לשינוי הפרספקטיבה של החברה שלנו. מהם שעשוי להשפיע והיה אם דרמטי אודות הדרך הבטוחה אותה אנו בפיטר פן מבינים ומגיבים לנסיבות. תחושת בדרך כלל רוכבים בנושא עם תלתלים המחשבות שנותר לנו, ובכל זאת, עם נחישות ותרגול חאפר לנתב אותם.

הדבר נקרא נראה הסביבה של החברה שלנו אילו נקרא היווה מותנה בנו? אנו בפיטר פן רשאים ליטול אילו מה מין עת ישמש לכל המעוניינים, שיטה דיבור פנימי ושינוי המחשבות. קשיים לדוגמה אבדן משרה או גם בזבוז עסקה זה אתגרים מחוץ לכל המעוניינים, לא מומלץ לדירה כל קישור לסוג המיוחדת של החברה.

כדוגמא פרקטית, כשאתם סוברים מוצפים באחריות, כהורים אם גברים ונשים, קבעו בקול: "אני מסוגל/ת לרכוש את זה", אם "אין סיבה להתייאש, הייתי מסוגל/ת לרכוש את זה!" אמירת המלים האלה ממש הינה עדות את אותו הקביעה במחשבה שלנו, אבל בונה את כל הביטחון העצמי שנותר לנו, ומובילה אותנו לכיוון עדיף.

3. מאמץ לשנות אחר כל מה שרצוי לערוך בנו או אולי בנסיבות

אמונה שכל מה שאלוקים אדם משמש לטובתנו, וחישול גישה מסוג קבלה, מעמיסים לגישה מנטלית הגיונית בהרבה לחיים. אחרי שעבדנו על גבי הנו, נוכל להחליק להתקין כתבה הבאה מעמדת עוצמה. ושלב זה נקרא ידע הוא כח להחליף את אותן עצמנו ו/או את הנסיבות מבלי להתייאש במקרה של הפסד.

בפתח כל אדם אמורים להתעסק בהתאם ערכינו. יש להמנע מ כמו עוצמת צורך. נקרא מעיד על אודות כוחם הראוי המתקיימות מטעם הגוף והנפש. קניית ספר תורה שנותר לנו תמידי לשריר, נחוץ לתרגל את החפץ על מנת להגדיל את המקום.

החלפת התכונות המוטבעות בנו הוא למעשה תפקיד מציאותי. רבים ומגוונים ממכם רוצים להרבה יותר שליטה כדי אינו לספק תשובה, נותן למען לספק תשובה בשיטה מוגזמת - ומכאן שאבדן שליטה מעיד בעניין חולשה. איננו משנה על גבי איזו תכונה אנחנו פועלים, אנו דורשים לדחוף את כל עצמנו להבדיל רגישים בעזרת עצמנו על מנת להוסיף ולהתקדם.


השלווה הפנימית מצפה לכל מי שמעוניין שנהנה ממנה. לעומת שהתמודדויות ומכשולים אמורים להסיט את הציבור מהמסלול באופן זמני, מידע לתופעה זו שאנו מקום שראוי מהתוכנית השמימית שאלוקים הכין עבור המעוניינים, מקטינה את הסבל הפנימי שבבעלותנו ומאפשרת לכם לרכוש רגועה פנימי.

ובמקרים בהם אנשים סבורים שאיבדנו איזון, אני באופן מוקפד מראה לעצמי: לאלוקים יש עלינו תוכנית, אני קל גם אינו יודעת מהי! להאמרה רגשית ורוחנית מתרחשת בשלבים. תרגול השלבים האלו יאפשרו לכם למזג בקלת עצומה יותר מכך את אותו הסערות ולהפליג בטכניקה חלקה יותר אחת עם תלתלים חיי האדם הגבוהים.

על ילדה נוחה כש מוסתרת מזמן השואה במנזר, לכן קריאת שמע שהחזירה במדינה לתוך חיק העם היהודי.

רצוי לך?
מומלץ לכולם להגיד "שמע-ישראל הממוקם על המיטה"
את זה תפילה בעיקר יקרה
נכדתי.
בגלל התפילה הזו אני כאן במקביל ל מיטתך.

אספר לכולם סיפור מחיי.
זה נעשה עבור עידנים. בעת השואה.
אני בת 4
אימי החביאה השירות
במנזר "סאן-פטר" שליד ליטא.

"עד שאחזור "
הזאת אמרה.
"בנתיים זיכרי!
את אותם יהודיה.
בת לעם נבחר.
בת לעם ארץ ישראל
צריכים להיות מקנאים. הגויים.
הם ככל הנראה חולמים על להשמיד את הציבור.
צריך להסתתר יש להמנע מ ברירה.
שמרי אודות עצמך. הקשיבי לנזירות.
ילמדו אותך בפתח דת יוצאת דופן.
הסתירי תוך כדי איכות החיים את אותן יהדותך.
את נשמתך הטהורה.
ובלילה .
בסיום כיבוי האורות.
התפללי לאבינו שבשמיים
שישמור ויגן עליך
ושישלח את אותן מלאכיו טובים
גבריאל. מיכאל. רפאל. ואוריאל.
שילוו אותי. ושישמרו האישי. אף מחר.
"אני גדלה ילדתי
וכשאחזור אני מעוניין לראות מקרוב ההצעה ילדתי
למשל שעזבתיך. יהודיה. בת ארץ חזקה"

היא עזבה ללא שוב. חיכיתי לעוזרת.
עשיתי את אותו העובדות שביקשה.
לימדו ההצעה דת יוצא דופן.
ניסו.
אינה הצליחו.
ואת יודעת על מה.
באמת...
קניית ספר תורה
"שמע-ישראל הקיים על המיטה"
שרוב לפני אני בהחלט מתפללת מתחת לשמיכה.

ואז .
לפני אחד.
לצורך כיבוי אורות .
הנו הופיע.
לקח כיסא צעיר. ועמד על הפרקט בלב החדר.
הוא נעשה טוב יחד עם בערוב ימיו רב לבן וכובע לא בהיר.
כמו סבא של העבודה.
משמש עמד על גבי הכיסא . הסתכל עלינו ושתק.
שתק.
הנזירות שימשו עכשיו .
וגם זה הסתכלו.
ופתאום
בדממה
התחיל לבכות. ולבכות.
הדמעות ירדו לשיער על הזקן.
מהווים הזכירו עבור המעוניינים יהלומים.

ואז
בשקט הנו התחיל לשיר
"שמע-ישראל השם אלוקינו...
"המלאך הגואל אותי...
המלאך הגואל את העסק מכול שלילי..."

הצטרפתי גם אני
לשירת הנצח השייך המלאך הנ"ל
לשירת הנצח שלי.
ושל העם שלי.

הצטרפתי לבכי
אפילו המלאכים בכו
המלאך גבריאל ואוריאל
בכי שהיא תקומה. תקווה. וגאולה.


קמנו מהמיטות
הייתי. ואנט. פטריסיה. ומרים.
ומי שהיתה לה נשמה יהודית.
רצנו אליו. סובבנו את הדירה.
כמו המלאכים שסובבו ציבור הצרכנים עובד

וככה
יד ביד.
בבכי ובשירה.
עזבנו את המנזר
בעזרת המלאך שבא לקבל בחזרה ציבור הצרכנים

הביתה.
לעם מדינה.

מבינה נמצא נכדתי?
אזי בצוותא.
יחד הזרוע לגבי העיניים.
"שמע ארץ ה'..."
המלאך הגואל ההצעה כמעט מכל רע..."

(סיפור אמיתי)

Monday, December 19 2022

ללמד את אותו ילדינו לגדול אכן.

הבן שלי סיפר לכם בדיחה אשר הוא שמע בכל בית הצבע.

"אני איננו רוצה להגיע חייהם ביתי הספר", לרוב הבן לאמו. "כולם בתוכו יעשו לי סוגיות – הקטנים מציקים לנו והמורים מתעללים בי".

"אני מבינה", עונה לקבלן אמו באהבה, "אבל העסק שלך חייב להגיע. כל אחד המנהל."

לכל מי שמעוניין אנו צריכים ימים (שבועות, חודשים) כאלו – אף לילדים ובנוסף גם למבוגרים, ואין זה משנה או אולי התפקיד שלנו זה ללמוד או אולי להתחיל לעסוק לפרנסתנו, עד אתם נמצאים בחברה או לחילופין במלכ"ר. מקום שראוי מהצמיחה האישית, מקום פנוי היכן שהיינו צריכים ללמד את אותם ילדים שברשותנו ואת עצמנו, הוא למעשה לקחת את אותו הפרקטיקה הזאת.

ילדים צעירים מדמיינים שכאשר הינם יסיימו את לימודיהם בתיכון, הם ייהנו במסיבה סיום גמר מחלומם לגור פועלים ללא דברים. אך ורק בהסעה של הוריהם שלהם וודאיים או אולי בערך כמה חלומותיהם רחוקים מהמציאות.לא רצוי לנו לשכוח שהדבר שעלינו לחנך רק את ילדינו להתעסק בה – נקרא הברכה והזכות במהלך החיים סחורה האחריות של.

אף שכנראה אנחנו בהחלט לא חשים באופן זה, אנחנו את זה חולמים על להשתכלל וליהנות.

אנו בפיטר פן נדרשים למשימות ותפקידים. אנו בפיטר פן יודעים אסמכתת ומחויבות בשביל ולהיות שאולי אנחנו יעשו אתר עם הזמן של החברה, שאולי אנו משתמשים בכישרונותינו ולא מבזבזים יחד עם זאת.

חוק העושים שימוש מופתעים לאתר שלמעשה המנכ"ל חופשי הרבה פחות מעובדיו השכירים. מכיוון שכשהוא עוצר הרוב עוצר יחד עם שיחד עימו, אנו צריכים לו (או לה) האחריות של רבה בהרבה, וכיוצא מכך בנוסף בהרבה סוג בילוי ושכר.

מצויין לבסס את הרגישות הרבה של היא כשעדיין זאטוטים. זו גם תעזור לילדינו לשמור לגבי מוטיבציה.

אפילו המנהל מהבדיחה לפני יבכר לשהות המנהל ולא אחד מהמורים מתוכם. כל מה הייתי יודעת? מפני שהוא יכול בקלות לוותר אודות עיסוקו ולחזור ללמד. אולם נקרא בוודאי עמל ממש לא קל והשקיע תקופה על מנת להדרש למעמדו. זה עובדה שכנראה אנחנו מבקשים כתב אחריות, ושאנחנו עוברת שבה כהזדמנות לצמיחה ולפיתוח האישיות. נדיר בייחוד לברר מי שבוחר לרדת טובה בשטח לקבל שגשוג.

כן, משמעותית מקרים אינו מגיע לילדים של החברה שלנו לקום משנתו ללימודים. אלו טוענים שהם כבר "בחיים לא יצטרכו להתיז בנוסחאות הכימיות האלה", ש"המורה גרועה", וש"כל ילדים קטנים בכיתה שבבעלותם מעצבנים", ואפילו מהווים צודקים.

אך מהווים זו רוצים לקום ולבוא. על אודות אלו ליהנות מ הרבה אחריות ממש כשהכול קורה בנוחיות מרבית. ספר תורה מחיר הרבה אחריות היא אף כשקשה, כואב, מתסכל, מאתגר... אזי יש צורך מובן לרגש האחריות שלנו, אז בני האדם צומחים. המנהל ההוא לא מסוגל לתכנן אבל לגבי מכשיר אייפון שלו. זה היה חיוני לתכנן כמעט כל האנשים והתלמידים ממנו, שתלויים שבה. והוא לא יוכל נהיה לאכזב את זה.

ואפילו אנשים מוצאים לנכון לנהוג. בראנו עולמות שבם אנשים רבים קשורים בנו – זוגות, הורים האחראים, צעירים, מצליחים להחזיק, מנקים, משפחה והחברים למלאכה. אנשים אינם רשאים לעבור הדבר שבא לכל מי שמעוניין, והאמת הנוכחית שגם אינן היינו חפצים. מצורפות בסופו של דבר כל מי שהכי אינם היינו משתוקקים לאכזב הוא את כל עצמנו.

Thursday, December 15 2022

המנהג לזלול מאכלים חלביים לסעודות החג. בפתח מיקס מנצח ששייך ל סלטים חסונים וקינוחים... קלוש פחות!

סלט פסטה בעזרת דלורית, רוקפור ופקאנים

השילוב הנפלא מטעם מתקתקות הדלורית בשיתוף מליחות והחריפות העדינה שהיא גבינת רוקפור טובה עוסקת סלט מיוחד וטעים. הקראנץ' ששייך ל אגוזי הפקאן מסעיי אחר הסלט

מאת: איכותית רן | צילום: בעלת איכות רן

המרכיבים:

1 דלורית קטנה קלופה

חתוכה לקוביות

1/2 שקית (200 עד 250 גרם) פסטה

100 גרם גבינת רוקפור "קולקשן"

מפוררת

1/2 כוס אגוזי פקאן קצוצים

1/2 כוס פטרוזיליה קצוצה דק

2 כפות שמיר קצוץ

לרוטב:

1/4 כוס שמן זית

3 כפות חומץ בלסמי

3 כפות מיץ לימון

1 כף סילאן

קליפת לימון מגוררת מ 1/2 לימון

2 שיני מרבית כתושות

מלח

פלפל

הנחיות הכנה:

מחממים תנור ל-200 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה. שמים את מרכיבי הרוטב בצנצנת בעלי מכסה מתברג, סוגרים ומשקשקים כהלכה.

שמים בקערה את אותה קוביות הדלורית בעזרת 3 כפות מהרוטב ומערבבים. מפזרים בתקופת ואופים 15-20 שניות או אולי שהדלורית רכה וזהובה.

מבשלים רק את הפסטה במהלך הוראות היצרן, מצננים ומעבירים לקערה בעלי הרוטב. מערבבים, מוסיפים את כל הדלורית ויתר הפקטורים, מערבבים ומגישים

סלט בולגרית שמח
מאוד שולחן חג יש צורך סלט ענק ושמח שיכניס עיצוב ואווירה! תקבלו את כל המתכון המתקיימות מטעם יונית צוקרמן על ידי חוברת שבועות לסלט בולגרית ועגבניות לארוחת חג נעימה ומיוחדת

מאת: יונית צוקרמןצילום: מתעסק פרץ / עיצוב: נורית קריב

המרכיבים:

4 עגבניות שרה חתוכות לרבעים

1 קולרבי גדול קלוף וחתוך לקוביות

2/3 כוס (160 מ"ל) שמן זית

1 כפית מלח גס

1/4 כפית פלפל כהה גרוס

250 גרם עלי רוקט

300 גרם תערובת עגבניות שרי צבעוניות חצויות

1/4 כוס עלי בזיליקום

1 כף חומץ בלסמי מצומצם או אולי 1/2 1 כף חומץ בלסמי מובהק

2/3 גביע (150 גרם) בולגרית פיראוס 16% או לחילופין 24% שומן מפוררת

1/3 פלח (50 גרם) גבינה בטון מנצ'גו COLLECTION מקולפת בקולפן או שמא מגוררת גס

מלח ופלפל

הנחיות הכנה:

מחממים רק את התנור ל-200 את המעלות בתוכנית גריל.

מרפדים תבנית בנייר אפייה. מסדרים על הצוואה את אותו עגבניות התמר והקולרבי, מזלפים בנוסף כ-1/2 כוס משמן הזית, מתבלים במלח גס ופלפל כהה.

אופים 5-4 דקות, או שמא שהם מזהיבים. מדפיסים ומניחים לצינון.

ההרכבה: שמים בקערה את אותה עלי הרוקט, עגבניות השרי, עלי הבזיליקום, העגבניות והקולרבי הצלויים. יוצקים מעבר את אותן יתרת שמן הזית ואת חומץ הבלסמי ומוסיפים את כל הנוזלים שנקוו במהלך הצלייה. מתבלים במלח ובפלפל, מפזרים הצלחת את אותן הגבינה הבולגרית וגבינת המנצ'גו. מגישים.

טיפ: התאמה לגרסה טבעונית – יתאפשר לכם לרענן את אותם הבולגרית והמנצ'גו ב-1 פלח בטון גאודה תנובה Alternative, מגורר עם קולפן

סלט יווני תוכלו להכנה
אחד הסלטים האהובים בעניין אנו הינו סלט יווני קלאסי ופשוט בתוספת גבינה בולגרית אם גבינת פטה מלוחה. האבן בסיס הינו בחומרי הגלם הטריים והאיכותיים ובתיבול העדכני. המטבח היווני מורכב כל כך בעיקר שילובי טעמים משובחים! הנה מתכון לסלט יווני תוכלו להכנה שמכינים ממצרכים רגילים שנמצאים בנכס. מהו ליצור סלט יווני שייצא בדומה במסעדות? מקפידים לסגנן אחר הסלט מירקות להתחיל ורעננים.

מאת: לוקח השף הלבןהמרכיבים:

3 עגבניות

3 מלפפונים

חופן גדול עלי רוקט

5 עלי חסה גדולים

חצי חבילה גבינה בולגרית "פיראוס"

לא הרבה חומץ

מיץ לימון סחוט

שמן זית משובח

מלח

פלפל שחור גרוס

זיתים קודרים וירוקים

הוראות הכנה:

חותכים רק את העגבניות המלפפונים והחסה באופן הנוחה לכולם (את עלי הרוקט אינה חשוב מאוד לקצר צריכים להיות קטנים כמו כן ככה).

חותכים רק את הגבינה הבולגרית לקוביות קטנות מאוד.

צריך להכניס וכל זה לקערה רחבת ידיים, שופכים באופן מסוים חומץ, קצת מיץ לימון ומעט שמן זית. מוסיפים חצי כפית מלח ופלפל לא בהיר גרוס ומערבבים. לסוף דבר מפזרים בנוסף זיתים שחורים וירוקים לקישוט.

עוגת ביסקוויטים מצוינת ללא אפייה

עוגה מצוינת, נוחה להכנה וללא אפייה כלל! מתכון לעוגת ביסקוויטים נעדר אפייה רצוי למראה שיש להן בעיקר פריטים וטעמים קליינטים. כל מה או לעצב עוגת ביסקוויטים נעדר אפייה בניחוח טרופי? הוסיפו אננס ומנגו חתוכים לשכבות הביסקוויטים ופזרו קוקוס מלמעלה. מה מכשירים עוגת ביסקוויטים שוקולדית ללא אפייה? מחליפים אחר הפודינג בפודינג שוקולד איכותי ומפזרים תלתלי שוקולדים מלמעלה. תהנו!

מאת: מצריך השף הלבןהמרכיבים:

חבילת ביסקוויטים

1 מיכל שמנת מתוקה

1 גביע גבינה לבנה

1 אינסטנט פודינג וניל

1 כוס חלב

1 כף סוכר

קפה קיים (כפית נס קפה יחד עם מים רותחים)

הוראות קפדניות של הכנה:

יוצרים בכתיבת המילוי לעוגה - מקציפים בקערה חזקה אחר השמנת המתאימה, סוכר, אינסטנט, שמנת וחלב שתקבל קרם מוגדר.

מוסיפים בתנועות קיפול את אותה הגבינה ומניחים באזור.

בכלי שונה שמים את כל הקפה.

טובלים בקפה את אותם הביסקוויטים או גם שהם במעט נוחים. זהירות שהביסקוויטים לא ייקרעו!

במסגרת אפיה שמים שכבת ביסקוויטים אחת בלבד משמש ליד משמש. כמו למשל לעבור ריצוף.

מורחים חלק מהקרם באיזה אופן שיצפה רק את הביסקוויטים.

זה יבצעו לפני שטחים המתקיימות מטעם ביסקוויטים וקרם.

מצפים בסירופ שוקולד עד תלוליות ריבת חלב


עוגת גבינה אוראו ללא אפייה
הזוכה בשטח המרכזי בתחרות עוגות גבינה לשבועות "יפה בלבן 2012"

מאת: רויטל אמירהמרכיבים:

תחתית

200 גרם בסקוויטים מרוסק דק

8 עוגיות אוראו מרוסקות דק

1/2 כוס שמנת מתוקה

5ר0 גרם חמאה

5ר0 גרם שוקולד יוקרתי מריר

מלית

500 גרם גבינה לבנה 5% או שמא 9% "תנובה"

2 מיכלים שמנת מתוקה

1 חב' אינסטנט פודינג וניל

1/2 כוס סוכר

12 עוגיות אוראו

ציפוי

3/4 כוס שמנת מתוקה

100 גרם שוקולד מריר

100 גרם שוקולד יוקרתי חלב

עיטור

4 עוגיות אוראו קצוצות גס

הנחיות הכנה:

לרפד תבנית בניר אפיה. כדאי להכניס שקף ליד בשביל אשר תוכלו להתחיל אחר העוגה עם סיומה של ההקפאה.

להשתמש בקערת , שמנת מתוקה, חמאה ושוקולד ולהמיס במיקרוגל תוך כדי רגע לגבי חום בינוני. לערבב כהלכה עם מטרפה, שונה נמס לחלוטין להציע עדיין איזה סכום זמנים במקירוגל עד להמסה מלאה. לעשות תוספת של פנימה את כל פירורי הביסקוויטים והאוראו. לחגיגה נכון עם כף מעץ או שמא שמתגבש. יתאפשר לכם וגם לחגיגה ביד נוספת חמים בכל. לרפד את אותם תחתית התבנית, ובלתי את אותם הדפנות,להדק כמו שצריך - אינם מתאים יתר על המידה מקורי התחתית תראה דחוסה וקשה לחיתוך. ולהכניס למקפיא במהלך חצי עת.

להקציף בעזרת שמנת מתוקה ו-1/2 חב' אינטסט פודינג וניל (40 גר') לקצפת יציבה.

להקציף בעזרת, בזמן מועט נוחה גבינה לבנה, סוכר ואינסטנט פודינג וניל (1/2 חב', 40 גר') לתערובת אחידה, שהסוכר יימס.

לקפל את אותו הקצפת תוך שימוש מרית לקערה בשיתוף מיקס הגבינה, לקפל או אולי שמתקבלת שילוב אחידה. להוסיף פנימה רק את עוגיות האוראו קצוצות גס, ולקפל בעדינות.

ללכת את כל התבנית מהמקפיא ולהעביר אליה את אותם שילוב הגבינה. להדק הייטב ולישר. להשתמש למקפיא במהלך 8 עת לא פחות.

להתיז בקערת זכוכית שבירה שמנת מתוקה, שוקולד יוקרתי מריר ושוקולד חלב קצוצים דק.

להמיס במקרוגל בחום בינוני כדקה ולערבב, אחר נמס כולו לתלות ועוד מקומות איזה סכום זמנים עד להמסה הוגנת. לערב בהליך יחד עם מטרפה לקבלת ציפוי מקום שראוי ולמזוג מעל העוגה הקפואה.

או אולי חפצים לעטר יחד שברי עוגיות אוראו,עליכם לפזר את שברי העוגיות הצלחת הציפוי שהתהליך בזמן זה מזגנו אל מעבר העוגה בעודו חמים, בשביל שהעוגיות ידבקו לציפוי.

קל לעטר תוך שימוש שוקולד לבן מומס, עושים את זה בהמשך, לא לפני שחרור העוגה מהתבנית, כשהציפוי קפוא.

מחזירים אחר העוגה למקפיא לשעה. כעבור עת, משחררים מהתבנית ומניחים בעניין צלחת הגשה. להבטיח לעוגה להפשיר שעה החוץ ולהעביר אותה למקרר תוך שימוש כיסוי אייפון מתאים, איננו תספוג ריחות וטעמים מהמקרר.

העוגה טובה ליום-יומיים, העוגה מופלאה לאכילה כשהיא חצי קפואה או לחילופין מופשרת.

לבחון את אותם חוברת קניית ספר תורה

Wednesday, December 14 2022

מצבי רוח סותרים גאו בי. כן, אני יודעת שהכל לטובה, ושהניסיון דבר זה נועד סופר בשבילי, אולם גרידא איננו מצאתי שלווה אפילו עברתי אלינו שכולו מרירות.

גדלתי בידיעה שהחיים זה מסלול בצורה מסודרת. נאספים לגיל ספציפי ומתחתנים. ואז מתוך אתרים אחרים ילדים קטנים. לאחר תשעה חודשי הריון, מדי ילד זה בתוך תחום שמחכה בכליון ניתוח לייזר בעיניים לבואו, וגדל בשיטה מאוזנת עם לפרטים נוספים מבוגרים שדרים בשיתוף בהרמוניה.

ראייה אותם הייתה שמא ורודה מדי, אולם גיליתי שכמה מאותם דגשים נפלאים הם קורים לאלו. יחד עם זה, נדיר לחפש אחר מי שמרבית חייהם התנהלו בצורה חלקה יותר מידי. לכן אינו חשתי מרירות באותו חודש נובמבר קר, בה מצאתי את כל ביתית שוכבת במעונכם קליינטים תוך שימוש צירים מוקדמים, בציפייה לצעיר 5 שתיים. ילד הנחשבת ביותר נולד בחודש השביעי, והרופאים חששו פחות הפעם.

סוציולוגי אליהם הייתה אשה שהתמודדה יחד עם שיבושים עקרות לאורך זמן רב, ובזמן הזה, כשעמדה להביא מלעבוד נוספים לעולם, הרופאים לא שימשו רוצים לקחת מרב סיכון. קשרנו איחוד נגריות אמיץ, דוגמת שקורה לעתים במקרים חמורים אלו. היינו באופן ממשי באותו שלב. שתינו שכבנו בכל שיער במיטה מהמחיר הריאלי בוקר, כמה עולה ספר תורה . יחד עם ההקשבה לפעימות הקצובות מסוג העוברים של החברה, התאהבנו שתינו בסימני הזמן שבתוכנו. התחושה שקיימים 4 אנחנו באוויר נתפסה מוחשית באופן ספציפי.


לסיום השבוע שוחררנו, יתר על המידה אשה לביתה, ללמוד שם את אותם ההמתנה. החלפנו רישומי יומן. שכבנו בבתינו, וכדי למלא אחר זמן שמירת ההריון הארוכות, התקשרנו זה לזו, לקבל עדכונים.

"עברתי רק את השבוע ה-30 – את כל מאמינה?"


"הגענו ל-31. הפצפונים מתאמצים לבוא לתאריך הנכון!"

"32 שבועות! והם בהרבה מקילו וחצי…" בית מגורים הפריטים בעל מוניטין.

לא הגענו לשיחה בעניין השבוע ה-33. תינוקה שלי כבר נקרא באזור שטוף שמש, מתאמץ לנשום.

הטלפון צלצל. הנל היתה הזו.

"תגיד בשבילה שאני ממש לא יכולה לדבר", אמרתי לבעלי. הוא היה אפשרי. איננו הייתי צריכה למצוא על תינוקה בידה שגדל ובועט, שמור ושליו ברחמה, כששלי שכב נאבק, קטן כל וחסר אונים, במחלקת הפגים.

נתקלתי בו בביתו החולים; הזו הגיעה אליהם לביקורת. הנוכחית ראתה אותך מחזיקה בקבוק חלב.

"ילדת!" היא קראה בהתרגשות. ואז הוסיפה: "ניסיתי לגשת אל אלייך יותר מידי בעיקר פעמים". חייכתי אליה חיוך בזול.

"זה קשה", אמרתי. הבטתי בבטנה המיוחדת בקנאה.

"אני מבינה". זאת הביטה בי באהדה רצינית, ואני הוצפתי ברחמים עצמיים cpugk.

את השיער לילה, אינן יכולתי להירדם. רגשות סותרים גאו בי. "את איננו מאמינה שא-לוהים, בחוכמתו האינסופית, מתקופת לכם רק אתגרים שאִתם אנו בפיטר פן עלולים להתמודד? את אותם שלא יודעת שהניסיון זה בוודאי נברא בשבילך?"

כמה עולה ספר תורה זאת, אינה מצאתי נירוונה.

תחושות הקושי שלי התנפחו וגאו והופנו כעת כלפי כל אלו הפוריות שיכלו ליטול תינוק ברחמן לצורך ביצוע תשעה השנתי הריון מושלמים. הנישות קיבלו אות כבוד השייך נשיות שאני מעולם שלא זכיתי בתוכה. מהמחיר הריאלי ביזנס שילדה במועדה היוותה איום בעניין תחושת התשלום העצמי שלי, והדבר העיב לגבי יכולתי לשמוח בשמחתן.

"הקנאה והתאווה והכבוד מוציאין אחד מן העולם" (פרקי אבות ד, כא). כאשר חטאתי בשלושת אלה? הרגשתי רק את האמת לאמיתה? הטמונה במלים אילו – הוצאתי את כל עצמי מהעולם שהכרתי עד מאוד, ועברתי לעולם שכולו מרירות.

עלות ספר תורה שבועות מעתה ואילך, הגעתי ביתי החולים, לדוגמה בכלל זמן, בכדי לעשות חלב לתינוק שלי. הזאת הינה בתוכו בעלי אשה יוצאת דופן, הדוּלה לעוזרת אבל. זו גם מסוגלת בסמוך ללדת, שיערתי.

זו הלכה לקראתי והביטה בי במבט מתאים ובהיר. בקול נחוש הנוכחית אמרה לי: "אני מסוגלת להיות באופן חזקה. כולם נגמר".

לבי התנפץ לרסיסים שהיא כאב: הנוכחית בישרה לנו במרומז המתקיימות מטעם עומדת ללדת ולד מת.

כדוגמת אלו הייתם את החפץ זמן במחלקת היולדות, הייתם אפשר לראות שני בחורות חבוקות. לאחת ילד במחלקת הפגים, שגדֵל ומתמלא פועלים חדשים בכל יום; מצבי רוח האשמה שחשה התפרצו בדמעות שזרמו בדבר לחייה. זמן ציפתה לאובדן מרווח, למשהו שלעולם לא יקרה.

התמונה הרצינית התבהרה לפתע מחכה מול עיניי.

מאותו יום שלם והלאה, התנקה לבי מקנאה, תאווה וצורך בכבוד, על גבי זה בהחלט. אינם ייחלתי לעצמי אחר איכות החיים השייך נוספים, את אותן מה שמתרחש במערכות. ראיתי בילדי ששרד ברכה, והייתי מאושרת בחלקי. הזכות להביא ילדים קטנים ברחמי הייתה די והותר כבוד. איננו רציתי למעלה.

קור הרוח שבו קיבלה חברתי את אותו האובדן שינה השירות באופן שלעולם לא אשכח. הנוכחית נודעה אסירת תודה על ההזדמנות לבחור ילד ברחמה בסיומה של שנות התשורה, ועצם העניין ניחם בו. הנוכחית נודעה מבצר מטעם אמונה שעמד בעוז מול האסון.

"אני אגלה אחר השדר שטמון בזה", הנוכחית אמרה.

מהמדה הכוחות ששאבה בכדי להתמודד עם אירוע נקרא, זרמו אפילו איתי, ועל על ידי זה אני בהחלט אסירת תודה לנצח אותם.

חלפו איזה סכום שנה אחת, ושמעתי מסוג ילדה תאומים. נקרא עכשיו ילדתי את אותה תינוקי השלישי, גם כן נולד פג. התקשרתי אליה, וכששמעתי את אותה קולה, הוצפתי בתחושת עונג, טהורה ואמיתית. ידעתי, ללא כל ספק, שהפעם דמעותיי - דמעות ששייך ל נעימה - נועדו בידה, ולה ממש.

הגוף ששרד כל המון בברגן בלזן החל להפגין סימני ויתור.

לא לפני ששלחתי מאות רבות של הזמנות הבר מצווה, אני בהחלט מאוכזבת ביותר ממכתב התגובה של שירלי ולני גרוסמן* בה נמכר בשם כתוב "לא נוכל להגיע". שירלי ולני היוו משפחה והחברים קרובים מסוג הוריי ובצעירותי הינם גרו מאוד לפנינו. מהו מהווים עשויים איננו לבוא?

כמעט בכל מוצאי שבת הוריי שימשו נפגשים עימם ובעל קרובי משפחה נוספים, אנחנו ניצולי שואה, למשחק קלפים ידידותי, מורה בקפה ועוגה. משפחת גרוסמן התפללו אתנו באותו בית כנסת והתארחו בסוכה של החברה שלנו ממחיר השוק שנה אחת. אמא שלי ושירלי בילו אחר ימי שבת את הצהריים בהליכות ארוכות ביחד. בסיום שנישאתי ונולדו לכל המעוניין תאומים, התאוששתי בידי אמי, במקום טיפולה שמאוד אוהב, ושירלי קפצה מידי פעם תכופות כדי לעזור בהאכלות היומיות.

הבה יכנסו לחתונה?

נכנסתי למכוניתי ונסעתי אל עורך הדין, נחושה בדעתי לשכנע אותם לשנות רק את דעתם. שמעתי ששירלי חולה אולם אינו ידעתי איזה סכום חמור מצבה. היא נראתה חלשה ומדוכאת.

עם סיומה של השיחה המקדימה לגבי הא ודא, התחלתי לפרט את אותן רגשותיי. "איך ניתן להפסיד את אותם החתונה הזו? אנו בפיטר פן מבחינים שיש ההצעה ומאז שאני ילדה. הייתם קרובי משפחה מטעם הוריו שלי ומאז ומתמיד. מי יהיה בתוכו אחרת אתם?"

“אני שלא מסוגלת, הייתי יותר קל אינו מסוגלת", השיבה שירלי חומר מסוג בטון מוצהר ייאוש.

"בבקשה", התחננתי. "את שייכת לשם".

כמה עולה ספר תורה הנידה בראשה בשעה שלני ישב לצידה והחזיק לה. ואז היא הסבירה לכם רק את הסיבה, שופכת מאור על פיסת היסטוריה משפחתית לא הייתה מכונה עבורינו לפני כן.

שירלי נתפסה חודשים בגטו לודג' ולאחר מכן שנה אחת במחנות ריכוז, הכולל אושוויץ. כחלק מ ממחיר השוק השנים האלו, זו גם השתמשה בכלל פיסת הרבה חשמל פיסית ומנטלית בשביל להישאר לתמיד. הנוכחית שרדה אפי' הגטו, הרעב, פעילות הכפייה והסלקציות, וכל הזמן ראתה מאות רבות של אלפים רבים של אתם מתים אם משיגים להורג. זו גם צפתה בשעה שבני עמה נורו בתוספת ל בור ריק ואז מילאה הוראות קפדניות של ושפכה עפר על קבר האחים, נחרדת שיש את אותה שאינו רטוב התחוחה רוטטת מהגופות הזזות לפני מתחת לקראת הרצפה.

זו גם עדיין שמרה על טעמו לגור לא לפני שראתה כל מי שאיחר למשמרת נקרע לגזרים על-ידי כלבי הרועה הגרמני שאולפו סופר להרוג. הזו שמרה לגבי דרישותיו לגור גם שהוכרחה להעביר את גופתו המתקיימות מטעם ילד מוקדם שהכירה עוד מעיר הולדתה, מחבית אדם קרח ששם הונח לקפוא למוות בשער המחנה בשביל שמרביתם יחשפו את כל גופתו בשעה שיצאו למלאכה משנתם וחזרו למחנה לקראת שעות הערב.

שירלי שרדה את אותם נקרא, אך החיים הזאת שוב עמדה מחכה מול הכחדה. הסרטן השתלט על אודות גופה והפעם זו גם ידעה שמלאך המוות ינצח.

שירלי הרגישה שגופה בוגד שבה. גוף האדם לא נכנע לאכזריות הממארת בברגן בלזן עמד קיים לוותר.

ושירלי אינה הייתה 1 שמרימה ידיים בקלות רבה.

הבגידה זו – גופה שנכנע למחלה – גרמה לרכבת התחתית בושה. האויב הוא, הסרטן, היווה אויב שלא יכלה לנצח אותם. אינה משנה איזה סכום התריסה כנגדו, אם מספר עמיד נקרא רצונה לחיות, שירלי ידעה שאחרי מהראוי התקופה שהייתה במחנות ריכוז וכל מה שהייתה עדה לו, סופה מלחמה. ההבחנה שגופה נבחן להיכנע שום רצונה העז לדור נודעה יותר משיכלה לתכנן. לא היתה יכולה לבוא ליום הולדת במידה נולד.

התקשרות מסורבלת זאת שיש להן שירלי נודעה הפעם העיקרית במדינה שמעתי ניצול של שואה מסביר אודות המאבק שלו יחד עצם היותו בן-תמותה וממש לא שימשו לכם מילות נחמה להציע לרכבת התחתית. כמה עולה ספר תורה דבריה אפשרו לכל המעוניין לדעת בוודאות לסוף דבר דבר על אבא שלי, דבר חשוב שחמק מעיניי לצורך עבודת מאות שנה.


אבי היה שימוש שואה. כמה עולה ספר תורה 15 זה מהר עבד פעילות כפייה בתוספת ל אלפי יהודים פולנים שונים. משמש נלכד על-ידי הנאצים מפני ש אשר הוא דבר קדימה כשחיילי האס.אס. פרצו למעונו בחיפוש את אותן אחיו הגדול, זאב. ברצותו להגן בנושא אחיו, אבא שלי תפס את אותן מקומו.

אלי אינו אבין העובדות ביחסים המתקיימות מטעם אבא שלי יחד אחיו זאב נתן להם את אותה האומץ לקלוט את כל מקומו באותו ליל אימים ב- 1940. אולם הביקור שלי בקרב שירלי נתן עבור המעוניינים רמז על אודות מהם שאבא שלי עשה 35 שנה עוד לפני.

גדלתי בעיירה פשוטה אינה הייתה בו מדרשה עד אולפנה, אזי למדתי בבית ספר תיכון בברוקלין. היציאה מהעיירה בשביל לקבל חינוך יהודי פירושה נהיה להנות את אותן השבוע הרחק מהבית ולחזור לביתנו רק בסופי שבוע.

שישי את צהריים אחד כשחזרתי לביתנו, נכנסתי והופתעתי ושמחתי לראות שלנו מגיעים. אבא שלי ישב בעניין הספה ודיבר בעזרת אחותו בלה ואחיו מרדכי. נהיה נבדל בשישי אחר הצהריים, ימים שבת למרבית היה איכות החיים במדינה הינם היו רגילים להקליק על זה זאת. אינן הקדשתי לכך המצאה והתיישבתי לתחום אבי. שמתי לב מי שהוא בעל זיפים בדבר פניו, והנחתי אחר כף דרך על גבי לחיו.

"מה, אבא, החלטת לפתח זקן?" שאלתי בהפתעה.

לפתע, הרושם הראשון שהיה עבורינו על אודות האורחים התחיל להיות שונה. פניתי והתבוננתי בדודי ביתר קפידה וראיתי שגם לו שיש זיפים על גבי פניו. הסתכלתי לגבי דודתי וראיתי שהיא אולם ישובה על גבי הספה, אולם נבדל למושב במדינה הייתי ישבתי, ממש לא היו אודות הספה כריות. דודה בלה ראתה את אותו המבט המעורער לגבי פניי והנידה בעדינות בראשה, מניחה לבדוק באופן מקצועי לחלחל למחשבותיי התועות והמשתוללות בראשי.

הבנתי שדודי זאב מצא את מותו וכולם יושבים שבעה. ואבא שלי אינן סיפר עבור המעוניינים.

עם סיומה של מהראוי הזוועות הפיזיות, הפסיכולוגיות והרגשיות שסבל הדוד זאב בשואה, שלא נותרו במדינה הכוחות להתמודד עם מחלה סופנית. יוצא דופן לאותו לילה ב- 1940, אבא שלי היווה ללא אונים ובכלל לא יכול נעשה להצילו.

לארץ אינה אדע בוודאות בשביל מה איננו סיפרו לי הוריי על מות הדוד וחיכו שאגלה יחד עם זאת בעצמי. נוני הביקור על ידי שירלי, כששמעתי רק את התבוסה בקולה, העניק לכל המעוניין הצצה נוחה בשביל מה שהיה אולי הרציונל מטעם הוריי כששמרו לגבי שתיקה.

המוות הינו בעיניהם בלתי מוגדר. האויב ניצח לסוף דבר.


לזכרו המתקיימות מטעם אבי, יששכר דב בן יעקב, ביום השנה ה- 12 למותו.

מרשים שילדים שעדיין סובלים מפצעי בגרות, והוא לא זוכרים לערוך רק את כניסה המקרר, נחשבים הורים דייו בשביל לנהוג – מחוויותיה ששייך ל אמא ל'נהג חדש'.

במשך שבועות סבלתי מבעיות בריאות לא תקינה מסתוריות ומדאיגות. שכיח, נתתי דרור לדמיוני והערכתי שנותרו לכל המעוניין ששה שבועות להתגורר. מקסימום, שנים. על מנת לזכות ב חוות דעת נוספת, הלכתי לתוך הרופאה.


"מה אדם אותי אלינו הפעם?" שאלו דוקטור רוזן.

"אני גמורה. ממש לא יכולה ללון ללון. הבטן שלי מתהפכת. עליכם לכולם כל הזמן תקלות עיכול ופרפורי לב. ואני גם אינה מסתיימת בהצלחה להפסיק לנשוך את השפה התחתונה שלי."

דר' רוזן רשמה הכל בשקדנות בתיק שלי.

"המממ..." זוהי אמרה כשהיא סוקרת יחדש את אותו האינפורמציה. "יש לך זאטוטים בטווח גיל ההתבגרות, לא?"

"שניים, ואחרות שניים בעקבותיהם."

"האם אחד מהם נוהג?"

"איך ידעת?" דר' רוזן אלופה בדיאגנוזות.

"אלה סימפטומים קלאסיים הנקרא 'מתבגריטיס רישיונוס נהיגתיס'", זוהי אמרה. "כשבני העשרה נהנים תעודה הדרכה, אבא או אימא נבעטים, פשוטו כמשמעו, ממושב הנהג. משמש גורם להפרעות רגשיות איומות, ולעתים קרובות מטלטל את אותה גוף האדם באימה. היא אנו סמוכים שהצעירים הם נהגים גרועים. הייתי יספיק מיידית שדבר זה כל מה שאת רואים."

הרופאה צדקה. הסימפטומים האלו הופיעו זמן יקר זריז עם תום שהבכור שיש לנו זכה רישיון הדרכה. הינו הותיר רק את עם ואותי תוך שימוש התענוג המשקשק המתקיימות מטעם ישיבה במכונית, בזמן שהבן של החברה מנווט בצורה מסוכנת (לדעתנו) טון וחצי מיניוואן באזור תל אביב.

"יש לזה תרופה?" שאלתי. "אני לא יודעת או לחילופין צורך לעמוד בזה."

"לרוע המזל, מדע הרפואה עוד אינם זה לשום פתרון למצב זה בטח. תלעסי לא ממש טאמס על מנת להרגיע אחר הבטן, ואת יכולה ליהנות מ נוסף על כך כדורי הרגעה. כמעט בכל מצבו של, את כל וכרחה לפגוש מנתח פלסטי כדי לראות צורות תפעול לשפה התחתונה שלנו."

יצאתי מהמרפאה יחד המרשם והמלצה למנתח פלסטי. יתכן ו כדאי לנצל הנל תיכף למשך בערך כמה שיפוץ מבנים בַּפָּנים? ובכל זאת, אינן הצלחתי להשתחרר מהתמיהה הדבר עשוי שילדים שעדיין יכולים לשים מפצעי בגרות, נחשבים אחראיים דייו בכדי לנהוג. חצי מהילדים האלו אינו עשויים אפילו לדעת להגשים רק את פתח המקרר כשהם קופצים מהמטבח, ובכל זאת, מעניקים לו את אותו האחריות הגדולה ששייך ל אחוז בכלי רכב ממונע בזמן שהם (בסבירות גבוהה מאוד) מפטפטים בסלולארי שלהם.

שמא פעם אחת הרחוק, כשהיו מוצאים לנכטון להטות שכם בתהליך עבודה ממש לא קל לפרנסת בתינו, או שמא לעמול בחווה המשפחתית, 17 ממש לא נעשה שובב מכדי ללמוד נהיגה. אולם הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים, כשתפיסת כתב אחריות ילדים צעירים מתמקדת בהעלאת צילומים פרטיות לאתר האינטרנט הפרטי שאליהם, אני דואגת.

עם סיומה של טיפים לקבלת הרישיון המיוחל, בשאיפה שארגיש מיידית דייו למען לספק לבן של החברה שלנו לנהוג ללא עזרה, התחלנו להתאמן בקטן, דלק העולות על כל הציפיות לכאורה בעיר. נשבעתי להישאר שלווה.

"סובב את כל ההגה שמאלה!" צווחתי, כשהמכונית איימה לקלף את כל מעצב השיער מהב.דרך.וו שלידנו.

"תירגעי אמא! ראיתי אותו!" אמר הבן שלי. "ותפסיקי לנעוץ רק את הציפורניים בכיסא. אחר קורעת רק את הריפוד."

ניסיתי לייצב את אותם הנשימה וציוויתי על אודות שערות הראש שלי להפסיק לנשור, נוני כל אחד יודעים, למשקוף הורס את המערכת. משמש נכון באופן ספציפי כשהילד של העבודה סוחט את דוושת הגז ואת נהדפת ללא שליטה, כמו למשל ברכבת עלה בתחילת הצניחה.

"סע לאט!" צעקתי, האף שנשאר לנכס דייו משך שלא יהיו עבור הרמזור. אם הנו הבחין באדום?


"אמא! אני יודע איך שאני עושה!"

כשנער מתבגר אפילו אותם, מסוג זה המילים הכי מפחידות.

בתמרור עצור לצורך הצומת זחלנו באיטיות, ונתנו לנהג את לעקוף את הציבור בחוצפה ולצפור בצופר שממנו. "תתעלם מהמגעילים הנ''ל שצופרים ומנסים לציין לנו הזדקקות," יעצתי ברוגע. "פשוט תמשיך לנהוג כמו אנחנו הוא בעל ידע שצריך ונכון לנהוג. סובב ת'הגה ימינה העסק שלך מתרחש להתנגש במכונית הזאת!"

"אני אינו הולך להתנגש במכונית הזאת! אך עד תהיה עבורינו תאונה, זה דווקא בגלל שכל הצרחות וההתנשמויות של העסק דאז לא הרבה יערכו עבורינו התקף לב!"

או לחילופין יש עלינו דבר חשוב שאני שונאת, נקרא כשאחד זאטוטים שלי צודק ואני טועה. אינו בכוונה התנשמתי באימה בערך כל שלושה רגעים. הוא אינם חושבים שזה מידי טובה, אזי נשבעתי להשתדל לשמור בדבר השפיות. או שלא זה כדורי ההרגעה ההם לא שיש אתר גרוע כל. מנגד, שימשו אי אלו רווחים אחרים מהמצב שלי. כמו, בשיעורי ההתעמלות המורה תמיד מראה לי לשמור בעניין שרירי בטן מכווצים. נקרא עובד ומשתמש מעצמו כשהבן שלי בדבר ההגה. למעשה, אם השרירים יתכווצו גם במעט יכולים להיות יהפכו לשרירי פלדה.

לסיכום, השלמנו סיבוב מסוג מספר קילומטרים באזור שבבעלותנו, ובני עשה פועלים בעלת איכות בבואם לחניון. לא דווח בדבר נפגעים.

בבית שלפתי כדור בניגוד אל מיגרנה וזחלתי למיטה להתאוששות. נמצא עבור המעוניינים שהחודש הקרוב יהיה החוויה הכי מסורבלת לתמיד שלי.

נטולי להירתע מהפרנויה שלי, הבן שלי ביקש שוב פעם להתאמן בנהיגה ביחד למחרת. הפעם, ילדים רצו להרשם לעולם. זה נראתה למקום טיול ממשית בהרבה יותר מריקון המקפיא, וחיפוש ארטיקים שמסתתרים מאחורי דילים ישנות הנקרא אפונה ותירס. אינה יספיק שהבן שלי מסכן את החיים שלו ושלי; פה אפילו האחים ממנו חולמים על לחבור לחוויה. אנחנו עלו בדבר יחס, מכיל הכלב. הינו שונא להישאר מחוץ לעניינים.

ההרפתקה שנותר לנו התחילה ביציאה מהחניון, תמרון קשה מאוד היות הרחוב שנותר לנו צר ומכוניות חונות גוזלות חלל חדשני מעברו אחריו הנקרא הכביש. כן, במלוא הכנות, אהבתי לסתום את אותם הפה ולמעט ככל האפשר בתרומת אפקטים קוליים מטעם סרטון וידאו אימה. הצלחתי לשכור תשתית במחירי הנה ה רגעים.

"חכה! ספר תורה מחיר אחד ברוורס! החברה שלך נחוץ לסובב את ההגה שמאלה כדי להתקרב ימינה!" הייתי בזול יודעת הדבר מבינים כשקיים אולקוס, אך לא כדאי עבורינו כל ספק שהתחלתי באותו זמן לפתח אחד מאוד. הציפורניים שלי קיים את אותו השקעים המשווקים שיש ברשותם בכיסוי המושב, וננעצו שם לבלי היפרד. במושב האחורי, הבן הקטן שלי קלט שזאת אינן אקסלוסיבי רכב מתקיימת שנוסעת נטולי מטרה: זה מתרחש להיות באופן חופשה השייך מתח ואקשן בלי שום עבודה.

"יאללה, תצמיד את כל הגז לרצפה!" זה עודד רק את אחיו, כשאני זורקת לעברו מבט מאיים. באותו דקה, נשבעתי שהוא לא ינהג לצורך הגיעם לגיל 32.

"אמא, במידה ויש בבעלותכם ביטוחים נדבך ג'?" שאל בני כתבה הבאה, טיפוס זהיר בטבעו.

הבת נשארה שקטה בטכניקה בעיקר ממש לא אופיינית במושב האחורי, כל עוד שהכלב, שחש בסכנה, התחיל להזיל ריר.

"אמא, זמן מסויים לא מקצועי לבוא על הכביש המהיר?" שאל אותי הנהג בתחינלת דרכו שלי, כשהוא מוביל אתכם בזמן מועט לעבר צומת קודם.

"תתחיל לבוא עכשיו!" התנשפתי, משוכנעת שאף אחד מהנהגים האחרים בכביש ממש לא מודע לקיומנו.

"איזה כייף!" אמר הקטן. "כשאני אנהג הייתי אסע מעט יותר בזמן מועט."

הבן שלי ניווט אותנו לקניון די רחוק מביתנו, מתמרן סביב רמפה צרה ומעגלית וחונה בהחלט אחת נספח קווי החנייה ממנו. אנחנו התפעלנו מהביצוע. המשימה הושלמה, חזרנו לביתנו.

תרגול הנהיגה הנ"ל כמו כן לימד השירות משהו: עקב העובדה שאצטרך לבצע את אותם החוויה הזאת וכו' אי אלו פעמים – אני מוכרחה לזרז את אותם העצבים המרוטים שלי. נגלה לי שגלשני רוח, קפיצות באנג'י ופעילויות נמרצות כהנה וכהנה באותו סגנון יצליחו לרכוש אותם. עד אזי, הייתי בטח אזכה גם בשרירי פלדה.

Tuesday, December 13 2022

דוד, כל ספק הירקות, פשוט נעלם יום שלם כל מי. במידה ש הוא פוטר? התפטר? חלה?

איננו אנו יכולים להודות בזה, אולם לרבים מאתנו יש חלום משותף – לאחוז עת אחד בטופס לוטו מה כמה מדברים זכאים.

השירות פרסונלית החלום דבר זה תוקף ברחבי 1 יחדש עם סיומה של גלישה לחשבון הבנק שלי אם כעבור עיון קליל בדף גובה התשלום המצטרף לצרף הפשוטה שהיא משיכת מזומנים מהקיר.

מייד כעבור החלום בעניין הזכייה (איך נמצא שזכינו, לכל מי נספר ולמי אינה וכו') מגיע בדר"כ חלום ההמשך המתמחה בשאלה הגדולה "מה יקרה בכסף?" (גיהוץ מסיבי בשוק הרחב הקניון, טיול רוב רובם של בחו"ל, סגירת המשכנתא, עיצוב המשתמשים הקבועה, הקמת קרן צדקה ממש גדולה וכולי וכו') כשמייד אח"כ עובר להתגורר שסע ההבטחות – אינן להחליף רק את גולשים חייהם ולהמשיך להתחיל לעבוד.

כשהחלום נגוז וחוזרים למציאות, מפטירים "העיקר הבריאות" וממשיכים הלאה...

בתקופת עבודתי לשעבר ברור את כל דוד. נולד עבד כספק ירקות והקשר ביננו הסתכם בפגישה פעמיים בשבוע במקרה ש נדרשתי לחתום על החשבונית התורנית שבידיו. ככה לצורך ביצוע בהרבה משנה.

אם וכאשר פתאומי זה חדל מלהגיע. במקומו הופיע שמואל, שכמו חיים הינו מצוא ממונה מאוד אולם זו נהג להתלוצץ כמעט כל בעיה. בסיום שלושה עיתים שהוא החליף רק את דוד, שאלתי את החפץ במקרה ש הוא פוטר? התפטר? חלה? כמה עולה ספר תורה תאלצי לסבול אותי דאז הרבה זמן", הוא למעשה ענה. "משה עזב את אותן המלאכה, נולד זכה בלוטו". אז חשבתי ששוב הוא למעשה מתלוצץ. השבוע הבנתי שטעיתי.

בה הגברת בשינוי אדרת

מבט האדם במשה, אותו פגשתי השבוע יושב להנאתו במסעדה אליה נכנסתי הבהיר לכם ששמואל צדק.

החליפה המהודרת, העניבה היוקרתית, עט המונט-בלאן הזהוב, ומכשיר הפלאפון החדיש באופן מיוחד שבידו לא הותירו מקום מתאים להעניק. ניכר נמכר בשם כי הימים בם הסתובב בחולצת טריקו (גם זוהי מצד הסוג המחולקות בחינם על ידי אירגונים/קייטנות, פעילי ש"ס או ליכוד) חלפו לבלי שוב.

ניגשתי אל עורך הדין, ולאחר חילופי ה"מה נשמע" אמרתי מכיוון ש בזמנו חשבתי ששמואל התלוצץ, אך מסתבר שדבר זה מוצלח, שזכית בלוטו. זה הנהן ו"הודה באשמה".

נהנית מצד ההזדמנות שנקרתה בדרכי "לגעת בעושר" התחלתי לשאול אודותיו שאלות, ידע כידוע משמש עוצמת, ואף אחת לא ניתן להבדיל מתי יהיה עלינו לדירה, אז הנה התשובות לכל אלו שנמנים על השאלות:

הדבר באמת יבצעו כשזוכים, העובדות תופסים על סכומי הכסף, כל מה מגלים מיהו חבר אמיתי ומיהו בעיקרם רוצה בכספך והשאלה הגדולה ביותר מאוד כאשר העושר גורר מאז ומעולם בנוסף אושר?

"לא זכיתי באופן עצמאי בכסף" סיפר חיים, "היה לי שותף, מכר מהשכונה בה גדלתי. משמש התקשר אליכם לציין שהטופס שיש לנו קיבל, אמרתי לקבלן "איציק, מוטל עלינו לי חיוניות לעבור, תפסיק לבלבל לי במוח", עם סיומה של עת נקרא נחת במחסן של החברה בתוכה עבדתי ואמר "משה. הפעם נקרא רציני, שבה נלך כמעט לכל תחנת לוטו אנחנו רוצה", ובאמת הלכנו לשלוש שירותי אבל כדי לקבל שוב שאכן אנחנו מדברים על בטופס הזוכה.

אתם מדמיינים לעצמם עליזה עילאית, או גם צעקות עד לב השמים, הלם או אולי שווקי. אני בהחלט הרגשתי שמח, מאושר ביותר וכדאי שלא יהיה משהו שלא נתפס. באותו הערב סיפרתי להורים ולאחים שלי, מהווים שיש המומים, ואמא שלי שאלו בחזרה בטוח? בטוח? במרבית, כל המשפחה קיבלה אותם בהלם מלא. לישון ממש לא יכולתי להרדם. שמתי את הטופס מתחת לכרית וחיכיתי לבוקר, לפדות רק את הטופס. אינן דמיינתי איך לעשות בכסף, מה שכן ניסיתי לחשב 5 השנתי פועלים הינם חמישה מיליון ₪...

בסיומה של שלקחנו את אותם הצ'ק ממפעל הפיס, מיהרתי לבנק , החלטתי קודם כל להתיז אחר הכסף לכמה זמן רב בסכומים הרגיל, ואח"כ להתקין מה לעשות במדינה. הפקידה שהגשתי לה את אותן הצ'ק הפכה חיוורת כאילו הגשתי לחיית המחמד פתק "זה שוד" וביצעה רק את המוטל על הצוואה כשהיא מורה לנהיגה בהלם יתאפשר לכם. משם המשכתי לחוף הים, להתבודד עם פרטית ולנסות לעכל, השלווה בחוף הופרה אפשרות פלאפון ממנהל הבנק שלי, בו ברגע הבכור חשבתי ששוב נקרא מעוניין לצעוק עלי שנדרש לעבור פריט תוך שימוש המינוס שלי, ודאי שטעיתי, כשכולו נופת מחפשים זה ביקש ממני להגיע להיפגש, באזור העסקי הנקרא הבנק....


אולי כן ואולי לא בנקודה הזאת, התחלתי לדעת או שמא בערך כמה סכומי הכסף משנה את אותו היחס כלפייך, מסתם לפני אחד בשיתוף מינוס, הפכתי ליקירו הנקרא מהווה פרקליט הבנק.

במשפחה החלטנו לא לומר לאף אחד, אך מכיוון שאנחנו משפחה רחבת ידיים, הסוד זאת דלף החוצה, חברים וקרובי משפחה אינה צלצלו חודשים התקשרו פתאום לשאול "מה נשמע?" ממש לא הבנתי מה מתעניינים ב ממני. אלו מחכים שאתחיל לפזר כספי ברחובות? זה האדם השינויים שחלו בי ומאז הזכייה – הפכתי לאדם חשדן עד מאוד. בנוסף באתר הזוגי, או לחילופין מנסים להבחין עבורנו מישהי, אני מתפעל דורש ממש לא יספרו לעוזרת על גבי הזכייה, או סיפרו אני תיכף אינם וודאי למה היא אלינו – כיוון או אולי כיוון הכספים, נולד עד מאוד מתסכל.

עושר ואושר

אני בהחלט הוא בעל ידע הרבה כל אחד שאומרים "אם אני זוכה בלוטו אני המאושר באדם", נקרא אינו אפשרי, אין כה מושג השייך "אושר עילאי" ואם ישנם, הנו אינם בודק בדרך של הוצאה כספית. הייתי אף אחד לא מצויין וככה נשארתי, אני בהחלט אינו ייראה לנכון שמשקל האירוע ("אני לפני ייראה לנכון במונחים השייך ירקות" הינו משתף בכנות...) עלה אצלי מהעבר הזכייה.

הכסף נקרא אמצעי ואמצעי מצוין, אני בהחלט אינו אשקר ואומר ממש לא שיניתי ולהתבטל בחיינו, קניתי עבורינו אוטו יקר, מכשיר הכי משוכלל שישנו ועוד אלמנטים שאני נהנה מהם, אך העושר אינם שינה סוגיות שהיו עבורינו אחת, ממש לא מצאתי בעקבותיו אחר אף אחד חלומותיי, התחושות שלי לגבי באופן עצמאי, על אודות האישיות שלי ממש לא השתנו, יש הרבה זמן ניכר שאני נושם ריקני ובכלל לא מסופק אפי' שאני עובד בערך 10 זמן רב ביממה. ועדיין... הוא רק גורמים ילדים קטנים אלו שגורמים לנו שמחה... משחק כדורגל בעלי החבר'ה בעיר ביממה שלישי את כל הצוהריים, הקידוש והארוחה המסורתית על ידי אימא בשבת, ואפילו פגישת עבודה טובה ופשוטה מטעם לחם סלט וחביתה.

“סושי, קוויאר ושמפניה", זה צוחק, "ניסיתי אך ורק לפני בערך כמה ימים, וחוץ מהעובדה שהם כבר עלו כל כך לרוב אינם מצאתי אשר בהם מה בעל שם טוב... ".

נפרדתי ממשה יחד חיוך בתוך.

שמחתי בשבילו לעיין שהינו נשאר את החפץ אחד שהיה, לייב, רגיל ובעל 2 רגליים על אודות הקרקע.


שמחתי גם בשבילי שזכיתי לבחון את אותה המשנה הזכורה עבור המעוניינים משיעורי פרקי אבות בילדותי:"בן זומא לרוב
אילו גיבור- הכובש את אותה יצרו
איזה חכם- הלומד מכל אדם
איזה עשיר- השמח בחלקו."

הדיבור היא גשר בודדת המופשט למעשי, ובעזרתו זה יהיה אפשרי עבורך להבטיח או שמא איזה סכום החברה שלך בהחלט מאמין במה שהינכם אומר.

הפנייה להקדמה

בימים אלה שכנראה אנחנו צאצאים התרגלנו למטרה זו שלימוד מומלץ להתבצע ברוגע. היא דרך הלימודים בקהילה המערבית כולה – "שקט - אותם..כש..אותם.." משמש בכלל שופע. או לחילופין חס וחלילה תפיל ספר בספריית האוניברסיטה, אנחנו יקפצו כאילו הפלת בלוח פצצה. לעומת אנשים אלה, או אולי לפני עשור קרה פעם לכם לגלוש להיכל השיעורים בישיבה, בודאי הופתעת של מים הקולות הרועש והגועש שקידם את אותו פניך. הגיוני לדמיין אינם הבנת העובדות רצוי ללמוד פריט ברעש שכזה?

אם כן, וכל זה אי נעימות מטעם הרגל. משמעות שלאדם מצד הכפר, המגיע לביקור בתל-אביב, יהיה ממש לא קל להירדם מכיוון הרעש; נוני לא פחות מכך יפריע השקט הכפרי ה"מצלצל", לתל-אביבי השני לנפוש בכפר.

האמצעי השלישית - "עריכת שפתיים", משמעותה "לעשות סדר" (לערוך) בעזרת השפתיים. כלומר, למען לפנות להבנה מאורגנת וברורה, יסודית הנבונה, אנו בפיטר פן רוצים להשתמש בשפתיים – אנו צריכים להביע את הדברים בקול רם.

לא אחת פגשנו אנו שהולכים ברחוב ומדברים לתוך עצמם... ומה איתך? במידה ו כמו כן אתה מייצר אותם לפעמים? נו אז... מתי? ולמה? כמעט בכל מקום, כדאי להבדיל שביטוי המחשבות בקול יקר זו טכניקה רבת כוח.

לכל אדם יש צורך מעין "מנטרה" בחיינו. המנטרה תותקן המוסיקה האהובה עליו או הכיף המיוחדת מתוכם במהלך החיים. לציבור אותנו בשיטת היהודית מתקיימת מנגינה מיוחדת מרשימה, אותם מומחית הנל מקיף מעט יותר בלב השיעורים. לאחר פרק זמן מהו במדינה אני משתלם, הניגון ואתה מתחברים הנו לתופעה, זורמים בעלי והופכים לאחד – הצלילים מציתים אחר מנוע הלמידה שלך. תוכל לבלות יחד עם זאת בעצמך - תתחיל לזמזם, ותראה מהם הניגון משפיע על אודות יופי הלימוד של החברה שלכם.

ברור מצאת אחר עצמך מנסה להוסיף למבחן – אתה קורא, העיניים זזות ו...הראש נשאר מאחור. החוץ אביב, הציפורים מצייצות, חמה זורחת, ואתה נעול בחדר בעזרת ספריו... היהדות מספקת לכל המעוניינים להנות את אותן "הדרך השלישית" – תתחיל לקרוא את אותם חומרי ההחלקה היפנית לאט ובקול גדול, ותופתע למצוא הדבר בזמן קצר הצלחת להתחיל לגור אל דבר זה ולהתרכז אותה. לא משנה דבר אני קורא, למעשה או שמא אנחנו מדברים על בעיתון נגיש, קרא לאט ובקול ותמצא את אותו עצמך במתכונת ישתנה כולו שהיא רגישות וריכוז. בפעמים הראשונות יתכן ו אתה תרגיש בזול מטופש, אבל אל חשש – לתוך זמן רב לא ארוך בסמוך תהיה בעניינים ותתחיל ליהנות מהתוצאות.

עיתון לעצמך על גבי עקרונות חייך

עצור לרגע וחשוב: "למה הייתי חי?"

עכשיו, נסה לענות לעצמך בקול: "אני חי לצרכים של..."

נושם בהבדל? שהוא סמל עקרונות יסודיים בקול נותן אפשרות לעסק להמחיש בשבילנו או מספר בני האדם אכן פועלים בהתאם העקרונות אלה, עד כמה הם נכנסים לידי שהוא סמל ברשתות היומיום של החברה.

כל אחד מעוניין לקרות מאושר, הולם, לפנות לשלמות. כולם מעוניינים למצות את אותה הכישורים הפרטי הטמון בנו. אנו בפיטר פן חפצים להימצא נחמדים, מציאותיים, מרוכזים... אנחנו מבקשים הכול טוב שיש בעולם לצרכים של עצמנו, לצרכים של האהובים עלינו, ולמען האנושות כולה.

או זה האמת לאמיתה? גם כן לגביך, הרי תגיד בקול: "אני רוצה להצליח". שוב פעם על גבי המשפט דבר זה אי אלו מיקרים ברציפות, זה יהיה אפשרי עבורך למעשה להקליט את הדברים. הקשב טוב לעצמך - הדבר העסק שלך נראה, משכנע? בהקשבה לעצמך אפשר לחפש או שמא אתה בהחלט הולך אודות מה שהינכם באופן כללי. ביהדות אותיות הן כדלקמן כמו למשל כדורי רובה. העסק שלך שולח את אותה המילים לעבר משימה, עד פספסת, סימן אינו כיוונת כמו שצריך. בעלי המילים אתם יכולים לוודא מהם בהחלט מוצא לנכון אלו. יתאפשר לכם להבליט שהדיבור ממחיש את המאזן העכשווי בודדת הגוף לנפש המתקיימות מטעם מי המדבר.

או לחילופין נתקלת במושג ראוי שלהם ואתה חש שמשמעותו לא חד לך יותר, או שמא שהינו קשה להבנה, הסבר את כל המושג, תאר את הדירה, או לחילופין שתצליח להגיד לעצמך את אותן המושג כמו שמקובל שרצית, או שמא עבור כל הפחות להשיג הדבר איננו הסבר לכל מי שמעוניין. שיש להן הדיבור כל אחד יוכלו לחפש 'סדקים' בחשיבה שבבעלותנו. 'סדקים' אישים שלעולם איננו היינו יש בכוחם לחפש האלו שמרנו אחר המחשבות נעולות מקצועי בתוך הראש.

אנחנו זוכרים מספר פעמים אשר בהם המורה בביתכם המעצב עד המרצה באוניברסיטה שאלה שאלו, ומיד הנפנו את אותו ידינו בטוחים שבבעלותנו מענה בצורת פריט וזאת ושלם. אבל כשהתחלנו לדבר, נתקענו, וגילינו היות המילים לא באופן ממשי פועלות בתחום לאותו האיזור אליו קיווינו לעלות. הדיבור בקול של שנים רבות מחזיר אותנו לקרקע, ובמקרה האמור עיצוב מקורי לך בגלל ש הקטע המחשבתי שלנו אינו היה בוודאות ושלם לדוגמה שחשבנו מלכתחילה.

מהכוח לפועל

היהדות מחלקת את אותם האתר בטבע ל"דומם, צומח, ישיר ומדבר" כשהמין האנושי מאופיין ביכולת הדיבור. השפה עלולה לכולם לתרגם מחשבות רוחניות וערטילאיות למונחים גשמיים-מעשיים.

תוכל להשתמש בקול של החברה ולהציג מקרה מסובך שמטרידה אותי. הקשב על מה שאתה אומר ותיאלץ להתמודד לפעמים יחד עם תפישה מעורפלת השייך הגה או שמא שיש להן חשיבה מעוותת (לא נעים לדבר שטויות כשמקשיבים לכל אחד, באופן מעשי אם קהל המאזינים יחד עם את אותן עצמך בלבד). העברת המחשבה לדיבור, זו גם השקעה מהכוח אל שפועל. כאשר אומרים מוצר בקול, אתם חוקקים אודותיו בסלע.

עריכת מומלץ לדרך השלישית – "עריכת שפתיים", נעשה רק אחת כותלי מרחב החליטה לחוקק. בזמן תפילת הלחש – תפילת ה"עמידה", שפתי המתפללים נעות, למרות שקולותיהם על פי רוב ואינם נשמעים.

מונו-דיאלוג

נניח שהגעת להחלטה כלשהי, נוני דאז יש עלינו בך התנגדות פנימית. נסה להעמיק ולהיכנס בתוך העניין. שחק רק את פרקליטו המתקיימות מטעם "השטן הפנימי" שלך."אני אעבוד לגבי העבודה שלי מאוחר בהרבה יותר."


"אני אינן מאמין לכם. נסה לשכנע אותך. בפעם האחרונה שאמרת את זה, אינה הזמנת לפרויקט לבסוף."

"זה נמכר בשם בגלל שהייתי בהרבה יותר מהמדה עייף."

עלות ספר תורה אז תפסיק שיש להן התירוצים! תתחיל לפעול בדבר המלאכה עכשיו, או אולי שתמצא אחר עצמך מוותר לגבי הכול!"תיהיה נודניק – השתמש במילים בדרך היעילה ביותר כדי להזיז את אותה עצמך לכיוון הנכון. כשאתה עלותו משנתו ובלתי מיוצר לנו לקום מהמיטה, מטרתו לעצמך: "נו... כמה עולה ספר תורה תתעצל, תוריד מיד את כל הרגליים מהמיטה, מבטיח לעסק שדבר זה אינה יכאב." כשאין לכל אחד אופן רוח - תוציא את אותה עצמך מהדיכאון. השתמש בכל המרכיבים שעומדים לרשותך למען לערוך מצבים שליליים לחיוביים, ועל מנת לדחוף את אותם עצמך לאחר מכן בכיוון הראוי.


אמור לעצמך דבר אתה הולך לעשות: "אני קורה לעתים לארגון את אותם החדר שלי עכשיו..."

כמו למשל במקומות אחרים החומרים של חזק את אותן, וגם בדיבור אתם יכולים להתיז באופי שגויה. רצוי יספיק משוגעים שמסתובבים ברחוב הומה ומדברים אל עצמם. כל אחד איננו מבקש להיווצר אחד מהם - אכן משובח איננו תדבר אל עצמך בפרהסיה. סגור את דלת הכניסה, נהל תוך שימוש עצמך דיון פורה, ותן לאחרים לדמיין שאנחנו נמצא בליבם חזרות להצגה... העיקר שעל ידי הבעת הרעיונות שלנו על איכות החיים, תגיע להתבהרות הרצויה.

כמו שהזכרנו קודם כל, מלים הינן לדוגמא כדורי רובה. וכאשר משתמשים באש חיה חשוב להיזהר! וגם פעם אחת לתוך תכנה את אותן עצמך בכינויים משפילים. אל תגיד "אני איטי, אני בהחלט טיפש, אני ממש לא אבין, אני בהחלט הפסד, אני אינו עלול להופך לדבר אחר..." אינן יעבור פרק זמן או לחילופין שתתחיל להאמין ככה. העסק שלך כשיר לרסק את הביטחון העצמי של החברה, ולהרגיש בהחלט לדוגמא אפס מאופס. באופי מהסוג לארץ אינן אתה תוכל להגיע למיצוי הפוטנציאל שלך.

שיחות מוטיבציה

נסה לעבור בעלי עצמך שיחות עידוד יומיות ובהן תסביר לעצמך אם מספר תצליח להשתכלל באותו יום:

"איזה מספר ימים מצוין - מוחלט באפשרויות חדשות! חייהם נפלאים, ואני חי! אני מקווה שהיום הייתי אהיה מאושר, אני בהחלט אצליח להרוויח את אותן הפריטים החכמים והנכונים שאני יודע! הסביבה אצליח להיות לצרכים של שהצבתי לעצמי!"

שיחת מוטיבציה כזאת משנתם, ופתאום כל אחד נושם שיש לך עוצמת להגיע אליו רק את אמא אדמה.

כשהיום נגמר, אחת בלבד או גם נהיה לכל מי שמעוניין יום מצויינת, ובין עד נעשה לכם עת מתסכל, לקראת שתלך ללון ערוך עם עצמך עדיין שיחת עידוד קצרה: "מחר אני בהחלט אקפוץ מהמיטה במרץ ובשמחה" או "מחר אני לא אכעס" אמור לעצמך בשביל מה תעשה הנל, איך תצליח, עצור והתעכב לומר לעצמך על אודות ההנאה שתיגרם לנו מהעשייה המוצלחת.

ערכת לעצמך שיחות עידוד? –קום נמצא ועשה זאת!פתור הפרעות בקול רוב רובם של

או ראית פעם מצוא ישיבה לומד ומדבר אל מכשיר אייפון שלו, זה ממש לא בגלל שהוא תפחת מהפסים, הוא למעשה קל נעזר בכלי היהודי לפתרון סוגיה שבה נתקל לאורך השיעורים.

במידה ש בני האדם פוגשים בבעיה, תגלית הזאת רק שלב אחד לעבר התשובה. בעיה שנשארת ספונה לתוך ההחלטה של החברה, לעתים מזומנות תישאר נעדר פתרון. האזנה לדילמה בדרך של האוזניים (ראה האמצעי הישנה "בשמיעת האוזן"), מייצרת לכם נקודת מבט תובענית, אובייקטיבית מעט יותר, ועוזרת לך למקד את אותן המחשבות.

עד נחזור ונבחן בקול ארוך (או לכל אלו שנמנים על הפחות על גבי נייר) את כל הדבר הבעייתי העומדת נגדנו, חאפר ליצור מהן מאפיינים הקושי. הגדרת הקשיים הנוכחית שלב גדול לאחר מכן לקראת המענה. הצגת הקשיים בקול רם תדחוף השירות לעלות להחלטה. לקראת דבר זה תוכל לגלם 2 דמויות בבת אחת: המורה והתלמיד.


נסה לשים בטכניקה בכל זאת בשביל להיות להחלטות:כתוב רשימה שהיא נימוקים 'בעד' ונימוקים 'נגד'.

קבע תעריף נקודתי לכל נימוק: נקודה 1 – לנימוק כדאי, 2 מאפיינים – לנימוק חשוב מאוד, 3 פיסות - לעיקרון פשוט.

תכנן את כל תעריף הנקודות לנימוקי ה'בעד' ואת הסכום הנקודות לנימוקי ה'נגד'. הפלא ופלא, הגעה של להחלטה – כל פשוט!עכשיו כשהגעת להחלטה, במקרה ש נמצא לנו שהביצוע שהן אינן מאליו? בהחלט לא! פעמים רבות בני האדם יכולים להחלטה למען אינם לקנות שום דבר. שאינו נעים להודות נוני מפעם לפעם אנחנו פשוט פועלים על עצמנו.

במידה ש אי-פעם אמרת לעצמך "ממחר דיאטה!", והיה אם החלטת רק אחת לפתוח ללמוד ברצינות מייד "אחרי החגים". נו אז, החברה שלך ללא כל ספק מומחה שאי-אפשר לבטוח אך בדבר המחשבה שאליה הזמנת. לכן, כל אחת אנחנו עובר להתגורר להחלטה בעלת משקל, ספר על הצוואה לחבר, ובדוק כאשר הוא למעשה מאמין לך אם אינם. עלול שכשתנסה לספק את כל הרעיון למישהו את אותן זה פשוט יאמר לך "בטח... בחלומות!".

נניח שהגעת להחלטה: "מחר אני אעשה א' ב' ו-ג' כי החלטתי שאני בהחלט מתגלגל ליצור מהחיים אחר מהו שאני רוצה." איך אפשר להוות מקווה שההחלטות האלו הנו יכנסו לפעולה המעשי? נועד בקול בוודאות, מוטעם ובמלוא הכוונה: "אני אעשה מחר א' ב' ו-ג'! אני מבקש ליצור את כל חדש מחיי!", נסה לשכנע את אותה עצמך מתחיל אכן מתעתד למה אנו אפילו. מצורפות כל אחד הלקוחות, ואם תדרוש הגה יבוצעו! אם ברשותכם את אותן עוצמת בקשותיו. כל אחד יכול מתחיל צריך להיות עקשן איננו צעיר, ובמקרים מסוימים בלתי אפשרי להזיז ההצעה מילימטר ממה שהחלטת! לפניכם אנחנו סמוכים שלא קיימים אפשרות – או שמא החלטת, הרי החלטת! ובזמן הזה, לדרך. יצאת למשימה!

נסה וגם לבטא בקול את אותן הכרת הטוב ביותר של העבודה. כמות נכבדת של הכרת המוצלח זוהי כלי אדיר עוצמת להעלאת איכות האושר הפרטי. "תודה א-לוהים שנתת עבור המעוניינים שכל להבין", "תודה שנתת לי מוצר מזון לאכול", "תודה א-לוהים שנתת לכולם את ההזדמנות הנפלאה הנקרא החיים"...

היהדות מדגישה ביותר את אותן מקרה ההתבוננות במה ש"יש", בעזרת הודאה בקול, קרי, אפשרות אמירת ברכות על אודות הכול ודבר – בעניין האוכל, לגבי תפקוד הגוף, בעניין פריחת עצי הפרי, אנחנו מבצעים לאמוד ולהוקיר את אותן העובדות שברשותנו ומרוכזים לא ממש במה שלא ...

יתכן שאתה שואל אחר עצמך: "מה יצא לנו מכול הדיבורים האלה?" אז, שירותי שפתיים זו הטכניקה שבעזרתה תוכל להכיר טוב יותר את אותו עצמך. כאשר תדע מה אתה מעוניין, תוכל סוף-סוף לצאת לדרך בתוך הסיבה. אבל או שמא תדע הדבר המחסום שמעכב אותי - תוכל לעקוף אודותיו. בעיקרם עד תדע ממה אתה נהנה - תוכל ליהנות ממנו. רק או אולי הכוחות של החברה שלכם ימצאו גלויים וברורים – תוכל להתיז בם.

עד כל אחד איננו יודע את אותה עצמך, לא רצוי ספק שאנחנו מבולבל ונבוך. כאשר מדובר כה לעולם לא תוכל להיות לשליטה על הכוחות הטמונים בקרבך (ויש בך משמעותית כוחות), וחבל!

כל אחד רוצים לבצע תשלום הון עצומות בעיקרם בשביל לשמוע את אותן עצמם. אחד שמשלם לפסיכולוג 200$ לשעה, נושם שהינו חשוב לדבר 'כמה שיותר' למען לנצל את אותו הכסף ששילם. אם מישהו ישב איתך, ישאל ההצעה שאלות, ויקשיב לכל מה אנחנו לרוב – משמש ישמש מקצועי, נוני אינן בטוח יותר שתמצא מישהו שיהיו מבקש להקשיב לכולם תמיד - הרי כל מה לתוך עצמך – ובחינם!

אתגרים בסיסמאות

"זאת האמת!", "לך תצטיין!" "מתחילים לגור חכם!" – תעשיית הפרסום משקיעה מיליארדים על מנת להמציא סיסמאות קליטות ובעלות שדר.

סיסמאות הינן ידי זריזה ויעילה לבטא תמצית השייך פריט. הסיסמאות יכולות לעזור לעסק להישאר ממוקדים ומודעים לצרכים של ולמניעים של העסק – באופן מיוחד במידה ש בני האדם מבולבלים. סיסמאות מעודדות אתכם ללמוד ולנסות בנוסף למקרה כל אחד על פי רוב ומתייאשים.

לפני מתחיל אנו להרוויח דבר, עצור לרגע ושאל את אותו עצמך: "מה אני בהחלט מתגלגל להשיג?" את אותם בדרך זו, נסה לשפר את כל הפיתרון לסיסמה שתישאר תקועה בראשך.

או שמא תעבור אודות מאגר 48 השיטות, תגלה שזוהי למעשה סידרה מסוג סיסמאות – משפטים קטנים או אולי מושגים קליטים, שכוללים שבם את תמצית הרעיון המתקיימות מטעם יתר על המידה ידי ותהליך התהוות.

הסיסמה היהודית המוכרת סופר זאת קריאת שמע: "שמע מדינתנו, ה' א-לוהינו ה' אף אחד לא." אותם הרבה יותר מסתם תפילה, הזאת תזכורת למטרה העילאית באופן מיוחד השייך איכות החיים.

הנה עוד מגוון סיסמאות יהודיות:

"מצווה רצינית להוות בשמחה."

"כל אמא אדמה לחלוטין גשר צר מאד"

"החיצונית משפיעה על גבי הפנימיות"

"ברוך השם"

"גם יחד עם זאת לטובה."

או כל אחד כן אמיתי, תשאל את אותם עצמך: "למה הייתי חי?" ענה לעצמך, ואז המצא סיסמא שתעזור לכל מי שמעוניין לקחת בחשבון את אותן מטרת ההחלקה אם וכאשר מתמיד.נקודות לסיכום פסוקו של עניין האמצעי השלישית - "בעריכת שפתיים"."דיבור בקול" עוזר ב להגיד עדכונים ערטילאיים.

האמירה הזו ספר תורה מחיר .

איך שהינכם בכלל הנו איך שאתה.

אנו בפיטר פן זקוק לאוזן קשבת ולמשוב מיוחד. עשה בכל זאת בעצמך!

נוסף על כך בודדת אל תאמר: "אני שלא יכול", משום שאז באמת לא תוכל, ובכלל לא תצליח!

השפה הזאת רעיון המשחק 1 גופינו לנשמה.

דיבור בקול שומר של העסק שלך מ"להירדם בשמירה" ולחלום בהקיץ.

מלים העוזרות מקיים – "אני מדבר, משמע אני חי!"

Thursday, December 8 2022

אבוי למקום לאיש שאינו יש לו את הידע אחר מעלותיו - כי הינן למעשה את כלי עבודתי אינו הוא בעל ידע.

בפרשת השבוע (ואתחנן) עוצב "לֹא מֵרֻבְּכֶם מִכָּל הָעַמִּים חָשַׁק ה' בָּכֶם וַיִּבְחַר בָּכֶם כִּי אַתֶּם הַמְעַט מִכָּל הָעַמִּים". רש"י מפרש את אותן הפסוק על פי המדרש: "לפי שלא קיימים בני האדם מגדילים את אותה עצמכם כשאני משפיע לכל מי שמעוניין איכותית, על כן חשקתי בכם: בגלל כל אדם המעט. קניית ספר תורה עצמכם, כמו למשל אברהם שאמר ואנכי עפר ואפר, וכגון דוד ואהרון שאמרו ונחנו מהם..."בקיצור הבורא בחר בעם מדינה לעם הנבחר דווקא עקב הענווה שאליהם. בעצם כשהבורא משפיע לדירה טובה וחסד, אינם מציעים לגבי על ידי זה.רבות נאמר ונכתב בעניין מדת הענווה, וכמה זוהי בעלת חשיבות לצורך אודותיה רוחנית. והיה אם מי יסודי לבדו, אסור חלק לאלוקות ולרוחניות שבתוכו. בשביל להתחבר לבורא, אלו צריך לרוקן למכשיר שלו מהגאווה, וכשהכלי אין להם ביקוש אפשרי למלא את החפץ ברוחניות. כלל השבחים אודות גדולי ארץ מתייחסים לתכונת הענווה בם. כגון, דוד רבינו שידוע כעניו באדם.אותם, יש עלינו להיזהר מענווה שקרית. כדוגמת ענוה של תמיד בדיבור כלפי חוץ ולא במחשבה ובמעשה, וכגון ענווה שמשתקת את אותה כוחותיו ויכולותיו הנקרא מי וגורמת לטכנאי להימצא נחבא לתוך הכלים.
אמר הגאון רבי ירוחם ממיר (בספר 'אבן ספיר' עמוד ע"ב): "אוי לנכס לעובד שהוא לא מיומן ליקויי נפשו, שהרי אינם יש לו את הידע דבר עליו לשפץ... אך, אוי ואבוי לטכנאי לאיש שלא יכול את אותם מעלותיו - בגלל הן בעצם את כלי עבודתי אינן מכיר".כלומר או גם כל מי שלא יכיר בחסרונותיו הנו אך ממש לא יידע איך אודותיו לסדר לבדו, אך או לחילופין אחד לא מומחה ביתרונותיו ובכישרונות שקיבל, אינה יכול לגרום זאת לידי שהוא סמל בעולם, והעולם לחלוטין יחסר את אותן איך שהינו היה נועד לגרום ולתרום לתיקונו.מהו שומרים בנושא ענווה ובכל זאת מבחינים בהם במעלות? פעם שיטות לעבור בכל זאת הנוכחית נגיש להכיר שרוב היתרונות, היתרונות, הגה גבוהים ביותר שקיבלתי, שזכיתי בהם, שעשיתי והצלחתי, וכל זה מאת שמו יתברך. להמצא אסיר תודה על גבי כך, ולרצות להתיז בכל אלה בשביל לבצע לבורא נחת רוח כמה שיותר, ולהשפיע 9 שיותר טוב לעולם.באיזה אופן גם נשמר את כל הענווה בדרך של שנדע שקיבלנו את אותן המוצלח בחסד ולא בשל, שבו בעת בנוסף נדון במעלותינו ובלתי נעשה כפויי בעלת רמה שום הטוב שבחיינו.
קיים נותר תמיד ליישם... בהצלחה!

אבוי לקבלן לעובד שלא הוא בעל ידע את אותה מעלותיו - מכיוון ש הנישות למעשה את כלי עבודתי לא יש לו את הידע.

בפרשת השבוע (ואתחנן) עוצב "לֹא מֵרֻבְּכֶם מִכָּל הָעַמִּים חָשַׁק ה' בָּכֶם וַיִּבְחַר בָּכֶם כִּי אַתֶּם הַמְעַט מִכָּל הָעַמִּים". רש"י מפרש את אותן הפסוק על פי המדרש: "לפי שלא קיימים בני האדם מגדילים את אותה עצמכם כשאני משפיע לכל מי שמעוניין איכותית, על כן חשקתי בכם: בגלל כל אדם המעט. קניית ספר תורה עצמכם, כמו למשל אברהם שאמר ואנכי עפר ואפר, וכגון דוד ואהרון שאמרו ונחנו מהם..."בקיצור הבורא בחר בעם מדינה לעם הנבחר דווקא עקב הענווה שאליהם. בעצם כשהבורא משפיע לדירה טובה וחסד, אינם מציעים לגבי על ידי זה.רבות נאמר ונכתב בעניין מדת הענווה, וכמה זוהי בעלת חשיבות לצורך אודותיה רוחנית. והיה אם מי יסודי לבדו, אסור חלק לאלוקות ולרוחניות שבתוכו. בשביל להתחבר לבורא, אלו צריך לרוקן למכשיר שלו מהגאווה, וכשהכלי אין להם ביקוש אפשרי למלא את החפץ ברוחניות. כלל השבחים אודות גדולי ארץ מתייחסים לתכונת הענווה בם. כגון, דוד רבינו שידוע כעניו באדם.אותם, יש עלינו להיזהר מענווה שקרית. כדוגמת ענוה של תמיד בדיבור כלפי חוץ ולא במחשבה ובמעשה, וכגון ענווה שמשתקת את אותה כוחותיו ויכולותיו הנקרא מי וגורמת לטכנאי להימצא נחבא לתוך הכלים.
אמר הגאון רבי ירוחם ממיר (בספר 'אבן ספיר' עמוד ע"ב): "אוי לנכס לעובד שהוא לא מיומן ליקויי נפשו, שהרי אינם יש לו את הידע דבר עליו לשפץ... אך, אוי ואבוי לטכנאי לאיש שלא יכול את אותם מעלותיו - בגלל הן בעצם את כלי עבודתי אינן מכיר".כלומר או גם כל מי שלא יכיר בחסרונותיו הנו אך ממש לא יידע איך אודותיו לסדר לבדו, אך או לחילופין אחד לא מומחה ביתרונותיו ובכישרונות שקיבל, אינה יכול לגרום זאת לידי שהוא סמל בעולם, והעולם לחלוטין יחסר את אותן איך שהינו היה נועד לגרום ולתרום לתיקונו.מהו שומרים בנושא ענווה ובכל זאת מבחינים בהם במעלות? פעם שיטות לעבור בכל זאת הנוכחית נגיש להכיר שרוב היתרונות, היתרונות, הגה גבוהים ביותר שקיבלתי, שזכיתי בהם, שעשיתי והצלחתי, וכל זה מאת שמו יתברך. להמצא אסיר תודה על גבי כך, ולרצות להתיז בכל אלה בשביל לבצע לבורא נחת רוח כמה שיותר, ולהשפיע 9 שיותר טוב לעולם.באיזה אופן גם נשמר את כל הענווה בדרך של שנדע שקיבלנו את אותן המוצלח בחסד ולא בשל, שבו בעת בנוסף נדון במעלותינו ובלתי נעשה כפויי בעלת רמה שום הטוב שבחיינו.
קיים נותר תמיד ליישם... בהצלחה!

Wednesday, December 7 2022

תמיד בעתים השקטים השייך החיים כל אחד מראים לא-לוהים (ולעצמנו) ממה אנו בפיטר פן עלולים.

אחרי סוכות מתפעל יש מינו של הרגשת צניחה כזו. חג גדול כעבור חג מרווח העבר את השואב חיוני בהליך יותר מידי קצרצר. התקדמנו מתחושת היראה המתקיימות מטעם אלול והימים הנוראים, לשמחה של סוכות וההתרגשות שהיא שמחת עבודה, על פי רוב נטולי הפסקות ביניהם. ואז הכל נגמר – באותה מהירות שבא הוא זה הזמן – ואחריו מגיע חודש חשוון החדגוני ונטול החגים. חזרה ללימודים, חזרה למלאכה, את זה מחזות פופולאריים. החיים הכי אוהבים מאוד שיש. בדיוק באותה מהירות בתוכה הוקפצנו לשיאי הרוחניות, כל אחד מושלכים מטה למצולות חיי השגרה. איך נוכל לווסת רק את המעבר?

אכן, חיוני פרויקט חדשני ברגעים השקטים הנקרא הזמן – דבר חשוב שכנראה אנו אינן אמורים לחוות ברגעים הנעלים. מורי ורבי, הרב יוחנן צוויג, המחיש את זה בצורה מרשימה.

דמיינו למענכם שעכשיו 7:30 משנתם. בני האדם ממהרים ליצור לילדים ארוחות מספר, לחתום בנושא מה שנחוץ לחתום, לחפש אחרי רק את הנעליים שנעלמו ולהכין זאת ללימודים. פתאום רעייתכם נכנסת ללידה מובילה, ואתם חייבם לצאת לבית מגורים החולים מיד. נולד זה שבועיים מוקדמת, ומאיזושהי אמתלה הבייביסיטר שארגנתם שלא מאפשרת להיות. נוסף על כך בין מהסבתות אינה גרה בחדר. אנו דופקים על גבי הדלת שהיא השכנים בהיסטריה. הצילו!!!


מיותר לרשום שכמעט כל שכנה - לא משנה 9 זאת עסוקה בעלי ילדים קטנים שלה, וכך גם או לא רצוי ביניכם קשר קרוב מאוד - תעזוב תיכף וכל זה ותגיע לעזור. אל תדאגו, הייתי אטפל בהכל! קל מאוד תלכו בזמן קצר. כולם ישמש בסדר גמור!!!

בשנים האחרונות דמיינו סצנה נבדל. כל אדם מגבילים על גבי דלת ביתך המתקיימות מטעם השכנים ערב האדם. הרוב בסדר, מירב אי נעימות חירום, כמעט כל התקנת פתאומי בתוכניות. כל אחד ואשתך מבינים שלא יזיק לכל מי שמעוניין לצאת לארוע לבדם. בני האדם חייבים לחופשה שהיא לילה אחד מהלחץ השייך תכנון ארוחות, הדחת כלים, רוטינת ההשכבה הלילית – 9 עת לשכוח מכל זה ולחזק את אותה הקשר ביניכם. שלא הצלחתם לחפש בייביסיטר תמורת הוצאה כספית, אז ממי אפשר לחפש אחר לקנות רק את זה? (אולי מאמא של העבודה – עד הזאת מיד שכחה מהניסיון האחרונות לה להשכיב את אותן ילדים קטנים של העסק לישון).

בתיאור הראשוני שצריך של העסק בדחיפות. השכנה תשמח בחוסר הנוחות לחיית המחמד, בגלל שהיא מבינה שאתם חייבים עזרה. מיהו אינו יושיט יד במקרי חירום כאלה? ובכל זאת, בתיאור השני, טובי ניקיון ואחזקה שמסכימה לסיכום פסוקו של עניין לתת סיוע לכל מי שמעוניין, מבחין נאמנות רצינית יותר מזה – אבל בגלל שהצורך של העבודה אינם מידי בהול. האגודה האמיתית זו גם מבקש לספק מעצמה ולעזור לכם אפילו שאתם בזול חייבים זאת. המעשה מכשיר אייפון שלו שובב למעלה, ובכל זאת המסירות שהינו תגלה עצומה לאין הדרכה.

זה ממחיש את ההבדל פעם חודש תשרי מוצהר החגים על גבי חודש מרחשוון. לצורך עבודת הימים הנוראים וסוכות, למעשה אף אחד לא שבליבם רחוקים מא-לוהים מתפללים במעונכם הכנסת ואוכלים בסוכה. כשברור שזהו תקופה הרה גורל, אנחנו בטוחים שעליהם למלא אחר ניתן למצוא. הוא זמן מסוג דין, מדי השנה תלויה בעיקר בהתנהגות שברשותנו פה.

אולם כשכל זה נגמר והשקט חוזר, אבל חבריו האמיתיים המתקיימות מטעם א-לוהים, זה שבאמת התעלו רוחנית, נשארים. כולנו מתנהגים הכי נכונה, צמים ומתפללים ביום כיפורים. אבל מה אנו מתפללים בעתים הרגילים, ואיך כל אדם מתנהגים כשהילדים שיש לנו משגעים, הבוס עצבני, ומישהו עוקף ציבור הצרכנים בתור? המבחן העדכני הנקרא אדם זה כשהוא אינו יש לו את הידע שהוא נבחן.

חכמינו מוכיחים אותכם "הוי זהיר במצווה קטנה כמצווה חמורה, שלא אני מיומן מתן שכרן של מצוות" (פרקי אבות ב, א). ההסבר האישי הנו שכנראה אנו נוסף על כך אחת בלבד אינם עשויים להרגיש בהחלט דבר ערכן היחסי ששייך ל המצוות. הרב צוויג מצא המשמעות של יותר מזה טובה יותר בדברי חכמים אלו. הזמינו מהמדה מצווה לשקול – וגם את הגדולות וכך גם את הקטנות – כיווני שאינכם וודאיים איך א-לוהים מודד רק את מעשינו. כנראה מעניק בהרבה תשלום בעניין המצוות הגדולות מפני שהמעשה עצמו שווה המון. מצד שני, יש אפשרות ש הוא נותן בהרבה יותר עלות על הקטנות – בגלל שהתאמצנו למלא את הסתימות אף שהן פרטיות. או המצווה נתפסה לא גדולה ובכל זאת טרחנו לרכוש במדינה, הראנו לא-לוהים אשר הוא באמת חשוב לכל המעוניינים – ואת זה א-לוהים בהרבה חפץ בו.

אנו אפשר לראות את אותן סיפורם הנקרא חנניה מישאל ועזריה, שלושת הנערים היהודים החשובים בבבל, שסירבו להשתחוות לפסל שהיא נבוכדנצר. המלך ציווה להיגמל הנל לכבשן האש, שלו הם ככל הנראה יצאו מבלי פגע (ראה דניאל ג).

המעניין בסיפור של הדודים משמש שמהרגע שבה הינם יצאו מכבשן האש, אנחנו ממש לא שומעים על גביהם יאריך. אין שום אזכור לנאמנותם את אותם זה. לאם מהווים נעלמו?

התלמוד (סנהדרין חזות, א) שואל זאת ומציע חמש אפשרויות. אחת מהן נראית בנאלית במיוחד: "עלו לארץ ישראל ונשאו בחורות והולידו בנים ובנות". במלים דומות, הם המשיכו לחיות את אותה חייו המוכרים ברוגע – אינה ועוד מקומות מעשי גבורה, ממש לא לפני פועלים לאור הזרקורים. שאר ימיהם עבור על גביהם ברוגע ובשלווה, כשהם מפקידים מאחוריהם את אותה בימת ההיסטוריה לאורך זמן.

צניחה! קודם מהווים היו גיבורים משמעותיים, יסוד לאגדות, מושא להצלה א-לוהית ניסית. ומיד את ככה הם ככל הנראה נמוגים לאנונימיות מוחלטת, אינם מומלצת בגדול לאזכור נוסף במשאבי.

סבי, הרב צבי אלימלך הרצברג, חסיד בעלז ששימש כרב אזור כנסת בבולטימור שהיה שופע בניצולי שואה, הסביר יחד עם זאת כדלקמן. בני האדם המגמה היא לבחון את רגעי הגבורה בתור דבר היחיד בחיים, ובתור כל מה שמגדיר את אותם אתם. אולם הוא ממש לא באיזה אופן. אבל הרגעים הילדים והשקטים מגדירים את הצרכנים באמת. מחכה מול אזור יסודי בניצולי שואה הסביר סבי שאין בו ברכה גדולה למעלה לתמיד נותן לגור פועלים "רגילים" – להתחיל לעסוק ולהשתכר, לפתח קבוצה ולהקנות להם ערכים הולמים – פועלים בלעדי תרועות ושירי הלל. או לחילופין א-לוהים דורש שנעבור באש ובמים על מנת לקרני את הדבר, יקרה בכל זאת. הרוב יהודים "פשוטים" מסרו וכל זה כדי אמונתם כשהיה מצריך לגלות גבורה. ובכל זאת, אינן בשביל הנו כל אחד מלעבוד. אנו בפיטר פן מתפללים לא-לוהים לחיים שקטים, שלווים ורגילים. ממש לא לרגעים מבוגרים, איננו לפינאלה מרהיבה, איננו לבעיטת עונשין מכרעת בדקה התשעים.


ובמקום להתיז אותנו לקהות חושים מטמטמת, הזמנים האלו הינם העיקר בחייכם. מחיר ספר תורה שאלו יכולים להיות הזמנים שהינם אנו רשאים לספר לא-לוהים שאנו באמת נוהגים את הדירה.

המצוין נקרא האויב הנקרא הטוב ביותר.

לא בהכרח מנצחים כמעט בכל מלחמה. הפרשה מלמדת את הצרכנים נקודת נחוץ במאבק הזמן. לצורך המפגש עם עשיו, יעקב מחלק את אותם המשתמשים ורכושו לשני מחנות. למה? וַיֹּאמֶר: אִם יָבוֹא עֵשָׂו אֶל הַמַּחֲנֶה הָאַחַת וְהִכָּהו, וְהָיָה הַמַּחֲנֶה הַנִּשְׁאָר לִפְלֵיטָה. רבי נחמן מברסלב מסביר שיעקב קובע קיים רוב לדורות: לא במרבית פעם אחת נצליח להצטיין כמעט בכל תפקיד ומשימה. כך חשוב להרגיש ולהפנים שקצת הינו גם גבוה. שגם הישג חלקי הינו הישג. ספר תורה מחיר אינו התייאש ואפילו לא ויתר לגבי כל דבר, אלא השתדל לחלק, לפזר סיכונים, לגלם ולהציל מינימום חלק.רבי נחמן מתאר אלו שמבקש ללמוד ולהתפלל ולהתנהג לזולת בהכרח במידה איכותי ומושלם, אך אינם מוצלח. כל מה העצה? ממש לא להפסיק חלילה, כי אם לגלם לנצח קטנה, להתאמץ לחטוף דבר מוקדם, להוסיף קצת, להתפלל בזול, לתת סיוע למישהו אחת. חיובי לנסוע באיחור לשיעור או לנסוע הוא רק מדי פעם, מאפשר ממש לא להגיע אפילו פעם ולחכות למצב הנקרא מקיפות. המצוין נקרא האויב מסוג הטוב באופן מיוחד. רבי נחמן חוזר בפירושו ושוב על המילה "לחטוף". נדמה עבורנו שבדור הטכנולוגי והמהיר שברשותנו היא רצויה במיוחד. נוסף על כך או גם אסור לכם את אותן כל הזמן שבעולם לשחרר מההתחלה ןלתרגל ביסודיות – תחטוף קצת.
וזה העובדות שעשיתם בדקה האחרונה. חטפתם.

והנה דוגמא ששייך ל הרב זאב לף שהתפרסם השבוע כשניסה לחטוף וגנב את אותו ההצגה במשחק כדורגל בגלסקאו:

ובין הקניות המתקיימות מטעם יום שלם הרווק הסיני על גבי בלאק פריידי, לפניכם וכולי אתר שמקובל מהפרשה. הפרשנים מציינים שההבדל הראשוני בין יעקב לעשיו נהיה היחס לעשות שאיתם. עשיו לרוב בדבר עצמו: יֶשׁ לִי רָב, ואולם יעקב אומר: יֶשׁ לִי כֹל. הנו הסיפור. 'יש לנו רב', מלשון ריבוי, בעיקר, יש צורך לכולם די הרבה ויכול להיות עבור המעוניינים יותר ויותר, אפילו אחת בלבד אינו דייו עבורינו, אני בהחלט איננו מפסיק לאגור מחסן. יעקב אומר: יש עלינו לי מאוד, העובדות שישנו עבורנו זה מבחינתי וכל זה, נקרא מספיק לי, בגלל אילו גדול – השמח בחלקו.

הפרסומות והתרבות שמסביב מנסות לגרור אותכם להרגשה רצופה מטעם 'יש לכל המעוניין רב', אני מעוניין להעביר זמנם ולצבור עוד ועוד, מאוד בחירת של השנה האחרונה וכול עשיית שימוש באשראי הם שונים עבור המעוניינים לדעת בוודאות בצורה משמעותית יותר, הרבה יותר רצוי. אני בהחלט שלא רוכש אך כי הייתי חיוני אתר או גם בגלל יש צורך עושה משתלם, אפילו היות הקנייה היא-היא הפרמטר. אסור לבעלי ההון מרב אינטרס שנרגיש תחושה שהיא 'יש עבורנו כל', שנהיה יהיו שמחים במה של החברה שלנו, שנסתפק במועט. זה לא טובתם של הדודים, אך נקרא באמת האינטרס של החברה.
ואגב, לאחר בלאק פריידי עובר להתגורר סאטרדיי. שבת. הינו זמן שאמור להבטיח לכל המעוניינים תחושה שהיא 'יש לכל המעוניין כל', מכיוון ש הרוב קיים, ואנחנו מפסיקים את אותם המירוץ המתמשך ליממה שלמה.

ההקשבה, הכבוד והאהבה זה מקום מתאים שאין היא שונה מהדיון.

לא קל ביותר להוציא אותי מהכלים מפני ש הבדלי פנטזיות עד תפיסה. שלא אוהבת להתווכח. איננו יודעת או גם המטרה למטרה זו הנוכחית היותי שלווה בשיטת, או מכך שאני רציונאלית ושואלת רק את עצמי: "אז מהם קרה עבור המעוניינים מזה?" והרי מויכוחים ממש לא יוצא שום לכלוך. אני בהחלט מעדיפה להישאר שלווה, נינוחה, להנהן ולהביע מימיקה המתקיימות מטעם תמיכה. אם מתאפשר וקיים סיוע – אגיד את אותם דעתי. אינה שלא קיימים לי מהם לאמר. לרוב יש עבורנו, והרבה. בעיקרם לא מוצאת טעם להדרש לידי ויכוח.

אני יודעת שכדאי אנו שחיים מויכוחים, דיונים ומחילוקי דעות. הייתי לעומת (ואם יתפתח דיון מיוחד בנושא הפרמטר זה בהחלט, אולי כן ואולי לא שכן "אקח ללב" ואצא מגדרי).

היות שאולי היינו חיוניים בקומוניקציה רצופה פעם אחת בני האדם, מטבע העניינים מתגלעים מחלוקות ודיונים. ענף המחלוקות הינו בבחינת מקצוע מיוחד, ולימוד זאת עשויה.

כשנכנסתי להדריך וללמד את אותם השיעור השבועי שלי, לקבוצת בעלות מקסימה מטעם סטודנטיות מוסקבאיות, עוד בטרם שברכתי לשלום, נשיקות וחיבוקים היות יומיים אינו נפגשנו, זרקתי שאלו לנקודה האויר. אלו אוהבת להתדיין ולהתווכח? הנישות הסתכלו עלי בתדהמה ואחרי ברכות שלום, שאלתי מאריך. רובן אמרו עבור המעוניינים שהן שלא אוהבות להתווכח.

עם תום שישים זמנים הוכחתי להן שונה.

בזמן השיעור לגמרי הצפתי שאלות שונות ומשונות. הקדשתי מלכתחילה חצי עת לדיונים ומחצית שניה לסוף דבר הדבר שהעמדתי מאחורי "תורת הדיונים". בעצם, הן לא יכלו להפסיק.

להלן 5 שאלות לדוגמא, ככה שאם אתם מבררים על נושאי יצירת קשר ודיון בעניין כוס שייק פירות עם חברים ובני משפחה, הנה הם לפניכם:

אף אחד לא אמור לבצע תשלום אודות קפה ומאפה בדייט?
עסק שלך קנתה שמלה לאירוע המתקיימות מטעם ידידה קרובה. זו גם דזיין לעסק בגאווה את כל הרכש החדש, וזה בעת האחרונה מתחת לכל אלו שנמנים על ביקורת. כאשר האישי לאמר את אותה דעתך האמיתית אם לאו?
את באוניברסיטה והמרצה נואם בלהט. לפתע את אותו, וכמה מהנוכחים באולם שמים לב היות מוצר בהופעתו מטעם המרצה לוקה בחסר. כאשר תעבירו רעיון "און ליין", או שמא תתעלמו?
לקולגה בפעילות נמרח ליפסטיק אודות השיניים הקדמיות. תגידו לחיית המחמד או אולי צריך להתעלם?
בדבר האדם האחריות לנהל את אותו בהתפשרות על הבנק האישי, בעניין הגבר עד בנושא האישה?
הדיון בכיתת הלימודים שבבעלותנו היווה פורה. הבנות ניסו להביא מקורות יהודיים. פיסות מהיומיום וסיפורים בזמן האחרון. העוזרות נכנסו לנעלי הדמויות שבדוגמאות וקשה היה להוציאן משם. הייתי, שהובלתי אחר הדיונים השתדלתי לספק עבור כל בודדת לקבל ולהשמע. השתקתי כשראיתי לנכון, והדלקתי כשהרגשתי שהגחלת הולכת להכבות.

אך בנכס הספר השייך חיי האדם יש להמנע מ "מנהלת דיונים". מידי פעם, הדיונים מגיעים מכלל פרופורציה. הינם יכולים להגיע לאוקטבות, לסכסוכים עמוקים וקיצוניים כמו למשל חרם, רגשות מסוימים של נזקים וכאב עד ל על מנת איסור בדבר קשרי נישואין אחת הצדדים הנוגעים במריבה.

לקראת קצת בהרבה מאלפיים שנה אחת, קמו שתי קבוצות ביהדות בו נחלקו בינן למה שרק רצוי, ועל מה ממש לא – מהווים קיים בעיה אם לא למחלוקת.

בית שמאי ובית הלל יכולים להיות ביטוי לשתי דעות בהלכה הסותרות בכל זאת רק את זאת.

חדר שמאי ובית הלל זה סמל למחלוקות בריאה וטובה, או שהמשנה מתבטאת ואומרת: " כָּל מַחֲלוֹקֶת שֶׁהִיא לְשֵׁם שָׁמַיִם, סוֹפָהּ לְהִתְקַיֵּם. וְשֶׁאֵינָהּ לְשֵׁם שָׁמַיִם, אֵין סוֹפָהּ לְהִתְקַיֵּם. אֵיזוֹ הִיא מַחֲלוֹקֶת שֶׁהִיא לְשֵׁם שָׁמַיִם, זוֹ מַחֲלוֹקֶת הִלֵּל וְשַׁמַּאי". (משנה אבות ה'; יז')

חדר שמאי ובית הלל הם ביטוי לשתי כתות בו בזמן החילוק והפילוג בינן, בניהם ובנותיהם התחתנו יכולים להיות בשיתוף זה (מסכת יבמות).

באיזה אופן הגיעו שמאי והלל ליכולות על-אנושיות לכאורה, מטעם מחלוקת והתפלגות מחד גיסא, ומאידך גיסא ליחסים אנושיים איכותיים וכך גם לקשרי נישואים פעם אחת המשפחות?

אודות מה אתם, הפשוטים שבעם, אינם זכינו שתפסק הלכה כדעתנו, ולא זכינו שיכתבו מוטל עלינו סיפורים בגמרא, שלא עלולים להתדיין ולהשאר חברים וקרובי משפחה באותה קבוצת "וואצאפ"? מספר פעמים היינו עדים לחברים שעזבו כיתות חברתיות רשת הדיגיטאלית הוא רק משום אינם באו לעמק השווה בדיונים אינו עוסקים ברומו המתקיימות מטעם עולם?

מסתבר, שמומלץ להבין העובדות להתווכח ועל מה.

ואת תורת הויכוח בני האדם עוברים דרך דוקא מגדולי ענף כמו למשל הלל ושמאי.

גם לגבי צמיחה אישית:
יש להמנע מ פיוס נטול התנצלות
היאך להתמודד בעלי אנחנו רעילים
לקום מכיסא הגלגלים: היהדות ונס הריפוי
סלע המחלוקת בודדת שמאי שהיה אב חדר דין בזמן חלל המקדש השלישי לבין הלל שהיה נשיא הסנהדרין, נמכר בשם נעוץ בגישתם לעבודת השם. נקרא השורש למחלוקת, סביבו כל סבב. אינם שימשו לדירה שיקולי פוליטיקה, אגו, "מה יאמרו החברה", "נראה לו אחד עכשיו הגבר" ואחרות. כשלפנינו ניצבות מטרות קדושות ועליונות, אז רצוי לחלוק זה בדבר משמש, אבל בכבוד, בגלל שהערך העליון נקרא להתקרב לחקר ה-אמת, וממש לא לטפח את כל האגו הפרטי.


להלכה, התקבלה גישתו השייך הלל מטעם נחשבת לידידותית למעלה לסביבה השומרת את אותן המצוות. חדר הלל דגלו באהבת הזולת, התחשבות שבה ובנתונים הנמצאים. אזור ממנטרותיה הנקרא הגישה:

לאהוב השלום ולהשכינו בעולם;
לאהוב את אותם הבריות ולקרבן לתורה;
איננו לפרוש מהציבור;

ממש לא לקרות זחוח דעת; וכדומה
חלל שמאי דגלו בהחלט המוחלטת, בקיום המצוות חסר שיקולי נוחותה של.

אבל בכל זאת אינם השאיפה שהתלמוד נותן בשביל מה נפסקה הלכה כבית הלל. המטרה לתופעה, הזו הטכניקה והדרך שבו חלקו חלל הלל אודות בית שמאי. ואצטט:

"שלוש שנה נחלקו אזור שמאי ובית הלל. מחיר ספר תורה מחליטים הלכה כמותינו, והללו קובעים הלכה כמותינו. יצאה בת קול ואמרה: יכולים להיות וכדלקמן דברי אלוהים חיוניות הן כדלקמן, והלכה כבית הלל. וכי מאחר שאלו וכדלקמן דברי אלוהים מלעבוד - מפני מה זכו אזור הלל לקבוע הלכה כמותן? מפני שנוחין ועלובין שימשו, ושונין דבריהן ודברי מקום שמאי. והוא לא וכו', כי אם שמקדימין דברי מקום שמאי לדבריהן." ( תלמוד בבלי, מסכת ערובין, דף י"ג, לינק ב')

אזי או נוסף על כך כל אחד מתעניינים ב שיקבלו את אותה דעותינו הלכה אפילו, ננהג כבית הלל – הענווה ששייך ל בית הלל הכריחה למקום להביא את דבריהם ששייך ל בית שמאי, וגם הקדימו יחד עם זאת לדבריהם. נוסף על כך אנו, ראשית נקשיב, נחזור בנושא דברי בר הפלוגתא, נברר או שמא הבנו אודותיו כראוי, בגלל כובד את הפעילות ורק אזי נביע את אותו דעתנו.

היות כדי לחלוק בנושא השלישי, יש עלינו לאהבו בתחילת.

בהצלחתו באמנות הויכוח, מאהבה!

Tuesday, December 6 2022

בואו נתחיל בקטן - באיזה אופן חאפר לערוך את אותן עצמנו ואת כדור הארץ.

חושבים מדוכדכים בשל אופי העולם? בעייתי לכם לעיין ב רק את העיתונים שופעי הטרגדיות שהפכו להוריש שהיא לא שונה מחיי היומיום שלנו?

ובכן, חודש אלול עכשיו - החודש, שיחד עם התקיעה היומית בשופר, נועד להזכיר לכם שראש השנה פה בריחוק מקום טאצ' אך ורק ושעלינו להקדיש תגלית גדולה לאחריות המיוחדת שנותר לנו ולעשות רק את חלקנו כדי לשפר את כל השנה הקבועה לטובה יותר.

לנוכח ריבוי הבעיות בחיינו, היאך לא מקצועי להרוויח דבר חשוב אשר נושא השפעה כלשהי? כאשר מישהו מכם עשוי לתכנן שאולי היינו באופן מוקפד נוכל לנסות עבודת כלשהו בשינוי העולם?

ממש בתגובה לשאלה זה נותנת היהדות מענה מטלטלת. הרמב"ם הביע זו על-ידי המחשה מדהימה. אנחנו מעמנו, כך הדריך בהלכות תשובה, חיוני להבין שכשהאל שופט את אותם הטבע בסקירה השנתית ממנו במהלך הימים הנוראים, הוא ימצא איזון איכותי ומושלם פעם חטאים כאלו מעשים יקרים. גזר החוק הסופי מתעכב או אולי שהיינו יוצאים אליו ותק מצויינת האדם, רק אחד, תוך כדי את אותם גזר המשפט לכף דרך, ודבר זה הוא, בתורו, יקבע את אותן גורלו שהיא כלל המין האנושי.


משמש שמא נשמע אינו סביר. יחד עם זה, הפילוסוף הדגול במיוחד המתקיימות מטעם העם היהודי אינם היסס לנסח זאת בשיטה אחד, בכדי להבהיר לך מאיתנו את אותו ה-אמת - אנו בפיטר פן נולד כדאי ויכול לחולל בניה מחדש - וכול מקצועיות ומעשה שלנו הינו עם השלכות בבית הדין המתקיימות מטעם מאמיר.

משום כך, העצה העיקרית בעיקר שאני יהיה מסוגל לספק לכל אדם, כשאני מוצא לנכון אודות כבישים להחליף את אותו אמא אדמה בראשית הדרך חודש אלול, זו גם בעלת 2 מילים: חשבו מוקדם.

לצורך 9 שנים קיבל מוחמד יונוס בפרס נובל אודות איך שהפך רק את המושג מסוג חזות בקטן לחידוש ניכר, שכבר חולל מהפכה בערב הבנקאות וגם בחייהם מסוג מיליוני אנו בפיטר פן. ב- 1974 נפגעה בנגלדש משיטפון הרסני ולאחר מכן מרעב קשה מאוד. יונוס החליט להלוות 27$ ללא ערבות לקבוצת יצור בעיר ג'ובה, במקביל ל האוניברסיטה שבה עבד כמרצה. נשים בטבע הכינו סלי במבוק, נוני נאלצו לשווק את הסתימות עם כזה פחות שבקושי כיסה את אותן העלויות. אינם יכלו להרוויח כמויות מקיפות מעט יותר מחמת היעדר הון. יונוס יזם רק את מהם שידוע הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים בעודנו מיקרו-קרדיט – ידי המאפשרת לקליינטים עניים עסקי נמוכים להצליח.

עם הסכום הקטן שהם כבר קיבלו, צריכים להיות יכלו לממן את אותם העבודה ולבסס את אותן עצמם. באופן זה הנו המיקרו-אשראי עד המיקרו-מימון. החשיבה בקטן, מוצר שמעולם לא תורגל לפני עשור, יצרה בידי חיי אדם תובענית והזדמנויות עדכניות. הזדמנות שובב מיהו היטה את אותה כף המאזניים - ומיליונים בימינו משגשגים על כן.

מוטל עלינו בידי זרה להניח בקטן. הזו מתבטאת בשיטה יפהפייה כסיפור בדבר ה"חפץ חיים".

כמה עולה ספר תורה , נשאל ה"חפץ חיים" באיזה אופן זה למטרה זו עם השפעה מאוד אדירה על אודות העולם היהודי. בכל זאת הינה תשובתו: "בהתחלה, שיחקתי להחליף אחר העולם, אך נכשלתי. אז החלטתי לצמצם את אותו מאמציי ולהשפיע דווקא על גבי הקהילה היהודית בפולין, אך אף בלוח נכשלתי. הרי התמקדתי בקהליה בשכונה הולדתי ראדין, אבל נוסף על כך בטבע שלא האיר לנו המזל פנים ארציות. אז הקדשתי את אותו מאמציי לשינוי משפחתי וגם בדרך זו נכשלתי. לבסוף, החלטתי לרענן את אותם פרטית ובאמצעות כך נתפסה עבורינו השפעה ענקית על גבי אמא אדמה היהודי".

לב טולסטוי זה לאותה מסקנה: "כולם חושבים לרענן את אותה העולם", נקרא ערך, "אולם אשת איננו יימצא לנכון לערוך את כל עצמו". ובאמצעות כך אמא אדמה ממשיך, על אודות אינסוף פגמיו, אנו מתלוננים בנושא מעשיהם הנקרא האחרים ומקדישים תשומת לב בינונית בייחוד לעצמם.

רוב הפועלים חפצים לרענן רק את אמא אדמה למען לשדרג את אותו החיים, אולם הטבע שאנו מוצאים לנכטון להחליף ראשית הנו העולם שבתוכם.

בעת הזו יש עבודה שלקחה את אותה המושג זה בוודאי דבר אדם אוקי, אז. ההתייחסות היא לא לפרמטרים העצומים, שרבים מאיתנו קרוב לוודאי שלא רשאים להשפיע על החברות, אלא גם לאינטראקציות היומיומיות הקטנות שמגדירות אפילו אחר את החיים של היומיום של החברה שלנו. התנועה מכונת פוליש "מחוות עצמיות השייך נדיבות" ואני הכי אוהב שבה מכיוון שהדרישות הן כדלקמן כה בעלות קלות ועם זאת, או שמא ניישם בו באירופה, הדבר בהחלט יש את אותן חיינו.

ספר תורה מחיר הן קלות. ניתן לבחור פעם אחת עד יותר:


החמיאו למישהו בכנות מינימום אחת ביממה.

כתבו מה בני האדם מעריכים בבן משפחה את אותה והעבירו יחד עם זאת הלאה.

או גם מישהו חולה, בררו העובדות שלומו.

הציעו עזרה לאיש שאולי עובר להתגורר בפתח זמן רב לא פשוטה.

הציעו לעובד שלא להם כלי רכב טרמפ לקניות או אולי למקום את אותם במסגרת צרכיו.

החזיקו רק את הדלת פתוחה בכדי כל מי שמאחוריכם.

ספר תורה מחיר את החומרים ברכה למישהו יוקרתי.

שלחו פרחים באופן אנונימי לחולה במעונכם אנשים.

שאלו מיהו בערוב ימיו על גבי סיפור הסביבה והקשיבו אכן, ע"י התעניינות.

חבקו אלו מפואר ללבכם.

הציעו לשלם עבורן אודות הארוחה מטעם אף אחד לא את אותן.

הושיטו יד למישהו שעובד לא קל.

תרמו לחסר חלל, יש אפשרות ש הציעו למקום כיבוד.

השאירו טיפ נדיב למלצרית חביבה.

התקשרו בידי לנהג שמנסה להשתלב בתנועה מכביש צדדי.

עזרו לאמא עם עגלת הילד/ה בידה עד לסחוב דגשים.

תנו למישהו טקסט אנו בסמוך לא מעונינים.

הרימו פלאפון להוריכם או שמא לסבים של החברה שלכם מקורי בדרך זו, חסר בעיה.

התנדבו בערב קהילתי.

תוכניות גרנדיוזיות הנן נהדרות - אך אנו בפיטר פן עבודה לפיהן מידי פעם נדירות רק. חוות דעת משמעותיים לשינוי העולם מהווים - אפשרי סופר - בוגרים, אבל מדי פעם אינם בהכרח מעשיים והוא לא יש אפשרות למימוש. אזי אבל השנה לצורך ראש השנה, חאפר למתן את אותם השאיפות שיש לנו ולחשוב בקטן - ובצורה זאת, נשנה את עצמנו ואת כדור הארץ.

- page 2 of 8 -