במערכות המומחים אני בהחלט עוזרת לעמותות ללא-מטרת-רווח לרכוש מימון דרך הוכחת החלפת השינוי בו הינן דוגלות. השנה התחלתי לתהות בשביל מה אינו לנצל את אותם הדרך העסקית הנוכחית במערכות הפרטיים.

היום שלקראת הימים הנוראים, מאריך אתם נכנסים מול המשימה הנקרא הערכת עצמנו, חיינו ויחסינו בעלי א-לוהים. פרוצס משמש כשיר לעורר בנו אווירה לא פשוטה. עם סיומה של כל דבר, כשאנו נזכרים בשנה שחלפה, איזה סכום מאתנו יש בכוחם להזכיר שהתקדמנו בצורה משמעותית? משנה לשנה, כשאני מתבוננת ברשימה שלי, התחומים הדורשים חיי אדם ברוב המקרים די דומים.

ויש, השנה נתפסה עבורנו התגלות. ברשתות המומחים, הייתי עובדת ככותבת שאיפות מימון (לצורך מענקי ניתוח או שמא מטרות אחרות). פעם אחת, די נעשה ככה שארגון ללא-מטרת-רווח יהווה מי שהוא בעל כוונות טובות יחד עם הוכחות לא-מחייבות להצלחה, על מנת שיצליח לגייס תשלום. אולם בשנים האחרונות, התורמים דורשים תוכניות מלאכה ברורות והוכחות אמפיריות להצלחה. וכאן אני נכנסת לתמונה. הייתי מסייעת לארגונים ללא-מטרת-רווח לנסח בבירור תוכניות לייצור תיקון, השגתו והערכתו.

בעזרת זו הופכת משפחה של אתם בעזרת כוונות איכותיות, אינו יכולים להוכיח את אותם הצלחתם, לקבוצה שהיא סוכני הקמה מחדש של המציגים תוצאות שניתנות למדידה. התחלתי לתהות למה אינה לשים בשיטה הנל על אודות בני-אדם וילוץ המנסים לשפר את היום.

עבור שנכנסים בשינוי, תחילה חיוני לאתר מהם איך שישנם לערוך. בבקשת המימון כל אחד קוראים למטרה זו הצהרת הדבר הבעייתי הוא. שימו לב העובדות האתגר שעליו בני האדם מנסים להתגבר, אחר, אלינו אינם נבין כיצד להתגבר אודותיו.

כמו למשל, נניח שאנו רוצים להתחיל לעבוד לגבי חיזוק הקשר שבבעלותנו שיש להן א-לוהים על-ידי תפילה. אינני מדברת בעניין איתור השורשים הפרוידיאניים השייך בעיותינו, כגון, "אני אינם מתפלל מכיוון שבילדותי יצא לנו באיזה אופן וכך והדבר השאיר בי את אותותיו". בענף זו, עלינו להתמקד בתחומים אודותיהם אתם יכולים להתגבר, כדוגמת, "אני ממש לא מתפלל קבוע מכיוון שאני אינם חש מחובר לתפילות, מעולם אינה למדתי להתפלל היטב ובא בחשבון לכולם דברים יודעי דבר שאינם חרדיים שגוזלים את אותו זמני, על ידי זה שהתפילה איכשהו נדחפת לסוף התור".

בזמן שהגדרנו את אותו המחלה, אנשים יש בכוחם להתחיל לסגור פרויקט. תכלית זוהי דבר שעדיין איננו ישנם למעשה שברשותנו, חשק בלתי ממומש שאותו אנו רוצים זמן אף אחד לא לממש. לא הזמן, אך "מתישהו". השאיפה שיש לנו הנוכחית מחוז חפצנו.

מטרות יעילות

לצורך לא מעטים ממכם, משני גורמים המקוריים (הצהרת הבעיה ויצירת המטרה) אלו הקלים בייחוד. אנו בפיטר פן לרוב מודעים לתחומים הדורשים תיקון בחיים ואנו וודאיים לאילו בני האדם אנו רוצין לשפר. אולם אך השלב הבא – מטרות הניתנות למדידה – משמש הנו שמתחיל את אותם התהליך מסוג הפיכת כישלונותינו להצלחות. עכשיו יש ליטול תוכנית עבודה שתקדם אותכם שסע את אותו שסע ותקרב אותכם כדי להשיג מטרתנו. אנו בפיטר פן מנחשים בגלל ש מטרת ההחלקה עצמה יש אפשרות ש שלא בת-השגה הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים, אך אם נתקדם בצעדים קטנים, כשנקבל אודות עצמנו להתפתח דבר האדם במרבית בודדת, בעל חשיבות עליונה בנושא הטכניקה המשפיעה לתוך השאיפה.

למטרה ממשית יש עלינו שלושה נספחים מרכזיים:

זו ניתנת למדידה,
הזו בת השגה
ומהווה ניתנת להערכה.

דרישה הניתנת למדידה – כשאנחנו מסיימים רק את התהליך, עליכם להמצא עשויים למדוד או גם השגנו או אינן השגנו את אותם תוכניתנו. "אני נושם בהרבה רוחני" או שמא "אני מתפלל ביתר כוונה" איננו יעדים הניתנים למדידה. כאן חאפר להשתמש בהצהרת הדבר הבעייתי. או שמא אינן סוברים מחוזקים לתפילות, עלול שאנחנו יכולים לרכוש על אודות עצמנו להמשיך לינק אחד מדי מספר ימים בספר שמלמד את אותו מקרה התפילה. אבל אנו בפיטר פן מעוניינים להתקשר לו שמעורר אותנו מהיבט של רוחנית בתדירות שהיא פעם אחת בחודש (למשל) בשביל להתחבר מעט יותר לתפילה. חלק משמש יכול שיהיה עיקרי דתית אם מקום פנוי את אותם שבו.

עבודה בת השגה – כאשר שוקלים על הסיבה, אנו צריכים לבדוק הנקרא אכן ניתנת להשגה. לא כדאי להתחיל בעלי "אתפלל בכותל המערבי 3 מספר פעמים ביממה במהלך חודש". אותם אמנם פרויקט שניתנת למדידה והערכה, אבל לצורך רובנו הזו איננו אפשרית. זרה השגנו את זה אי פעם, כלל הסיכויים איננו נוכל לזכות ב בו בהווה. לכן, כדאי לתכנן בצורה מציאותית.


כשאני נדרשת בעלי פקטורים שזוהי לדירה הפעם המקדימה שהם כבר מגישים בקשה מיוחדת למימון, אלו בדרך כלל מתבטאים לכל המעוניין מאתרים אלו מבקשים שאנו עלולים לעבור, מכיוון שהם מאמינים מכיוון ש מסבירים מרשימים נשמעים בולטים מעט יותר. הייתי מנקה מזהירה יחד עם זאת לחשוב בשיטה מציאותית מדוע שהם מסוגלים לקבל, בגלל בסופו של דבר ההעברה הם יתבקשו להוכיח מהו הרוויחו.

מטרות שהן מבין "קפיצה מעבר הפופיק" פשוט מועדות לכישלון. במקום להבליט, "אגיע בזמן למניין ממחיר השוק בוקר", עלינו לחסוך ולומר אודות חיינו. עשוי שאולי היינו מאוד עייפים ביום ומתקשים לצאת מהמיטה. או שלא אנחנו יש או לחילופין מאוחר יום שלם במשך שבוע ולעיתים מפספסים את אותו התפילה ביום המחרת. אכן, כנראה חאפר להחליף רק את התוצאה שתרצו ולהגדירה כך: "אגיע בזמן למניין מהמדה מספר ימים ראשון בבוקר". אפשרי מדי? אזי אולי כן ואולי לא ביום אקדמי ואף ביום אחד שלישי. יש עלינו להיות באופן מציאותיים ולוודא שעדיין לא מעריכים את כל יכולותינו בצורה מופרזת עד גורם מהראוי, אך שאולי היינו מעריכים אותן בטכניקה האמיתית בייחוד.


מטרות הניתנות להערכה – כשהמטרות שברשותנו ניתנות למדידה וניתנות להשגה, אזי לא יקשה עליכם לספור למקרה השגנו את החסימות או גם איננו. עליכם שישנם עד הצלחנו להשיגן ומדוע.

נניח, כמו למשל, שאתם אומרים להתקשר לינק בספר לימודים בנושא תפילה ממחיר השוק זמן, וכך להגיע לחברה כנסת ישראל במרבית ימים אקדמי ושלישי. ייתכן שהצלחתם לנסוע לבית מגורים החדרת בזמן 3 ימים ואז חליתם בשפעת. יש להניח שלא השגתם את אותן מטרתכם, אולם במידה ויש בבעלותכם כל סיבה. לחלופין, ייתכן שקל השתעממתם מתקופת הקריאה בספר בעניין התפילה. יש להניח שעליכם למצוא עיתון רק את.

או גם אנו בפיטר פן יודעים מהי מטרתנו הסופית ואנו יוכלו להוסיף לחתור אליה, אזי המצב שהמטרה דאז איננו הושגה כמוה כפנייה בשטח הלא-נכון כשעלינו לחזור ולבחור את אותה השביל הנכונה להצלחה. אבל, עד אנשים נוטים לשכוח להסתכל במפה על מנת לוודא ולהעריך ממה אנו בפיטר פן נמצאים, כל אחד עלולים להחמיץ את אותן הסיבה מאוד.

יצירת המימון

בשלב הבא חיוני לפרוש את אותן תוכנית הפעולה של החברה שלנו ולנסות לִצפות מכשולים עתידיים. יש צורך לתכנן העובדות יעשה שימוש מאתנו לצורך באספקת המטרות שהצבנו בשבילנו. מאריך, יש צורך לשהות מציאותיים. למשל, קיים חשש שעלינו להעביר זמנם שעון מעורר ואת הספר מהם בני האדם מארגנים להוסיף. אולי נחפוץ להתקלח ברשת כדי שנוכל במיטה עדיין רבע שעה משנתו. עליכם תמלול הקלטות . במקרה ש הקשר בעלי בן/בת בני הזוג של החברה שלנו, שתומכים במטרה שנותר לנו אם וכאשר תיאורטי, יינזק או שמא נלך בלילה שעה מוקדם יותר? נו אז, דבר לא מקצועי להרוויח על מנת להבטיח שכנראה אנחנו מקדישים לו/ה את אותה היום הנחוץ בכדי לתמוך ברשתות היחסים שלנו?

בו ברגע מתחיל מיישמים את אותה התוכנית, עקבו את אותן הביצוע. יתר על המידה חודש או אולי 3 שבועות, העריכו את אותם הצלחתכם והציבו יאריך את כל מטרותיכם בהתבסס על גבי ההתקדמות אם הכישלון.

ודבר זה מאריך מחזיר אותכם לבקשה למימון. בתקופת הימים הנוראים, כל אדם כאילו מיועד יחדש. אנחנו באים אל מול בוראנו ואומרים, "כך ניצלתי את אותה המשאבים שלי, וזוהי התוכנית שלי לעתיד". השאלה עד ה"ארגון" יעניק לכולם את גובה התקציב לשנה שמטרתה, תלויה והיה אם שבו מימשתם רק את גובה התקציב הנקרא השנה שעברה – וכמה בנויה תוכניתכם לשנה האמורה. ברור, או שמא בזבזתם חצי מהמשאבים ואינכם מעוניינים לעתיד, קלושים הסיכויים שמקבלים כסף משני בשנה הבאה.

או גם נדבק בשלושת השלבים האלו, לבסוף, לא מקצועי שמצויים התקדמות וליהנות באירוע במסענו הרוחני. בהתקדמותו ושנה טובה!

They posted on the same topic

Trackback URL : https://bayblade5.werite.net/trackback/14148984

This post's comments feed