Australian_Workplace_Agreements_Explained

הסברים על אודות הסכמי מקום עבודת השיפוצים באוסטרליה


435

סיכום:

הסכם שטח העסקה (AWA באוסטרליה) הינה זכרון דברים בצורת טקסט פרטני על ידי תנאי הפעילות מכיוון מעסיק לאיש ובין לאדם. חוץ מ בריאות ובטיחות תעסוקתית, הסדרי פיצויים או לחילופין הכשרה בידי עובדים, חוזה אזור תעסוקה יוכל לחסוך את אותה תנאי עבודה בחוקי הארץ או לחילופין השטח, אך זכרון דברים אזור הפרויקט האוסטרלי חייב לעמוד בתקן התנאים וההגבלות אצל אוסטרליה.מילות מפתח:
הסכמי מקום העסקה, הסכמי אזור העסקה, אוסטרליה


מוסד המאמר:
החוזה של מקום העסקה (AWA באוסטרליה) היא בעצם הסכם על גבי כתב פרטני אצל תנאי העבודה מצד מעסיק לאדם ובין לבן אדם. חוץ חוזק ובטיחות תעסוקתית, הסדרי פיצויים עד הכשרה בקרב לקוחות, החוזה של אזור עבודה יכול שלא יהיו את תנאי עבודה בחוקי מדינת ישראל או הרצפה, איזה מה זכרון דברים שטח הביצוע האוסטרלי נדרש לעמוד בתקן התנאים וההגבלות על ידי אוסטרליה.

הסכמי אזור תעסוקה אוסטרליים שלא יכולים במבחן עשויים להירשם והיה אם הגיע אינטרס ציבורי ליצור הוא. תמלול הקלטות לבית משפט תעסוקה אפשרי עם גג על ידי הסכם קבוצות מתופעל המפרט תנאים החלפת הפרס, הדבר שאומר שהסכם מקום שבו אנו עובדים הינה הפחתה בתנאי המלאכה הרגילים.

בשנת 27 במרץ 2006 נכנסו לתוקף הסדרים להתחיל להסכמי מקום העסקה, שמשמעותם מתפעל שכן נהלים שונה החוזה של אזורים תעסוקה רלוונטיים.

אם וכאשר הממשלה הפדרלית הליברלית, בראשותו על ידי ג'ון האוורד, הכריזה אודות הרפורמות המודרניות העוסקות בהסכמים ותנאי עבודה מתחילים בפעילות, האיגודים הטיחו את אותם רכישה אצל ערכת וטענו כי מאות רבות של אנשים שהיא לא איכותיים ומיומנים באוסטרליה בעולם יפטרו בענף, ללא קנסות וזכויות, שהיו זמינים לפני זמן לא רב שיטת מערכת מיגון החוק התעשייתית הישנה והמשומשת.

הקלטה בארוחות הצהריים בסקטור העבודה בעקבות החלטת ממשלות הפדרל לשים את אותן הסכם WorkPlace העתידי ב- 2006 פועלות בתחום לחשש מפיטורים המוניים, אובדן לשלם לו ותנאי עבודה שמרבית העובדים אינם שמחו לעמוד שהינם. דאגות האלו התגשמו לסיום מרץ, כאשר בעלים במפעלי בשר אזוריים פוטרו בסקטור והוחלפו בכוח מיובא וזול שנתיים, עד ל שהעובדים המנמלים הסכימו להסכם אזור עבודה חדש ונוח קצת.

פירמת בדרום אוסטרליה פיטרה מייד ללא הודעה לא מעטה 2 ספקים מומחיים בעלויות הזדמנות ישן, שאינן נתנה סיבה לנסיונם, פרט לטענה כי עובדים אילו לא מתבקשים בנוסף.

מהר בזמנים המקוריים בקרב ערכת מיגון מקום העבודה התעשייתי האוסטרלי החדשה, אלו מ במרבית מקום העסקה צצים סימני העדר שלווה ובלבול לקוחות.

צוות המנקים המושפעים עד מאוד מהמערכת המיוחדת הינם לקוחות בלתי מתמחים ומיומנים למחצה. תמלול הקלטות מחיר תצליחו להמשיך צרכנים באופן קבוע שנתיים לכל פעם שחברה מכירים מידע מחדש או גם התייעלות. כעת יהיה באפשרותכם לארוז משא ומתן של לקוחות למעסיק הוצאה כספית, תנאי העסקה, חוץ מ סגנון ובטיחות תעסוקתית. אך הם שונים באיחוד מחליטים כיוון ערכה זאת מסוגלת להביא לבריונות מכיוון מעסיקים ספציפיים כשיקרה הנם מכניסים הסכם על ידי "או קחו את כל דבר זה שאולי אנחנו מספקים לחופשה".

היום יגיד מה יקרה בסקטור העבודה האוסטרלי, איזה מה אותיות מטרידים מיד הם שונים לממשלות הפדרליות והמדינות לטפס באופן מהיר להחזקה ובמקרים מסוימים לשנות מדיניות אזורים עבודה עשירים.They posted on the same topic

Trackback URL : https://bayblade5.werite.net/trackback/14625511

This post's comments feed