automatic_watch_winder

מותג שעונים אוטומטי
מחבר: אלכס לינדן
google.com/articles/gadgets_and_gizmos/article_169.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:10
קטגוריה: gadgets_and_gizmos

מאמר:

www.WatchWinderStore.com הציגה מדריך "התראה שעון רוח" לבעלי השעונים בבחירת מותחן שעונים אוטומטי איכותי.
המדריך מתאר מספר שיקולים קריטיים אם וכאשר כולל בתוכו שעון שוקל לעשות את ההדפסה מתלה שעון. בתקופה האחרונה נמצא חמש מותגי רוח השעון ברמת קטנה 2 שנים שהוצגו לשוק, וטוענים שכן מוצריהם הנם "אוטומטי שעוני רוח".
בהבטה מקיפה יותר בידי מתפתלי השעון באיכות נמוכה יותר, מגוונים לא לא מורכב "טווה" בתחום "מתלה שעון אוטומטי" גדול.
ע"מ לסווג את הדירה כמתנה אוטומטית גדולה, על גביו לפחות לעמוד בקריטריונים הבאים:
1. הכול על המותחן לשכור אוטומאטי חוק ולשליטה בידי מאגר אלקטרוניקה IC פנימי, אינם בידי טיימר חיצוני. בכל הפונקציות כללי הזמן אשר מתופעל להפעיל אם לכבות זקוקו להביא אוטומטיות בכלל בידי המעגל הפנימי;
2. יש לתכנת את אותו המותח בתכנית "Turn and Rest" בתקן התעשייתי. במילים אחרות, הוא אמור "לנוח" אוטומטית לאחר שהסתובב לתקופה מסוימת; להבא, אם באופן אוטומאטי "פועל" כעבור משך החיים "המנוחה". תכנית "סיבוב ומנוחה" היא הכרחית דווקא לשדרג את אותו את החיים של המכניקה של השעון ולהפחית את כל הלחץ יתר בדבר השעון;
3. רוצה לבחור פונקציה אוטומטית להפעלת המכשיר במידה לא ידני מדי ימים רבים, ללא עזרה אנושית. מעין זה שעון יוכל להתפרק המלא יותר מידי הזמן, ואותו אחד מוכן ללבישה באמצעות הבעלים בכל זמן.

למרבה הצער, מותגים מקיפים בקרב מותני שעונים מנצלים לרעה את אותה קריטריוני הסיווג שלעיל, ומכנים במידה מוטעה את כל מוצריהם כ& תמלול הקלטות ".
ללא הפונקציות האמורות, מתפתל שעון מסתכן בלחץ יתר של השעון, ולהלחץ ממחיר השוק את אותם מנגנון השעון. ועל ידי זה להפחית את אותם אורכו של חייכם המכני המלא בקרב השעון, וסביר בהרבה להצעיד להחלקה השעון קטן ממה שצריך.
משום כך על מי שהוא בעל שעון לחקור כמו שצריך וביסודיות, לפני שישקיע במוצר איכותי בקרב מתלה שעונים. המחיר כלל לא השיקול הבודד. עם גמר כל, הוצאתם מאות או לחילופין אלפי יורו על שעון עדיף. לאיזו תכלית להסתכן בפגיעה בשעונים של העסק ברכישת מותחן שעונים בטיב נמוכה?
תמלול שיחות ולמדריך שונה בקשר שעון אוטומטי, בקרו באתרנו שיוצאת מלל והצעה חינוכיים נוספים.


ZZZZZZThey posted on the same topic

Trackback URL : https://bayblade5.werite.net/trackback/14645223

This post's comments feed