Ariel_Sharon__Return_to_the_Temple_Mount_


אריאל שרון: שוב ושוב להר הבית!
מחבר: חיים בן אריאל
google.com/articles/religion/article_203.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:17
קטגוריה: דת
מאמר:


חשב בלוג-אדס בקרב ארץ
ראש הממשלה שרון: שוב פעם להר הרקעות! 7 ביולי 2004.
ראש הממשלה הגבוה אריאל שרון:
כפי אנחנו מודע בהרבה, רבני ליובאוויטש הציגו בפני הדין על ידי השמים עתירה נגדך, חתומה, חתומה ונמסרה. ריגמתם את כל הבורא יתברך הממשי בשמיים הגבוהים ואת עובדיו בסירחון הבגידה משפחתכם, בזים לבכורה ולירושה התנ"כיים משפחתכם ולהביע ראויות לשלוח יהודים לשלום ללא הבורא יתברך שרק יזמין עזרה ואסון בקרב האיחוד האירופי הגרמני-ישועי. לבריטים-ישראלים ויהודים ברחבי העולם!
אדון היקום הסמיך את העסק לשכור ראש ממשלת מולדתו ולקח את העסק מהחווה של החברה בנגב לאפשר לרועה את אותה עמו ואת אחיך ולהגן עליהם בגלל הזאבים הייחודיים שבארץ הקודש ובלעדיה. בתחום זו תויגתם כמי שתפרק את אמא שלך (ישראל) ותפרק את דירות המקדש (ירושלים והר הבית) על ידי יישום הנהגתו העיוורת על ידי הנשיא ג'ורג 'בוש במפת הטכניקות חתימה המבקשת לזרוק את התוכנית המקראית מרבית פיתרון צודק ומתמשך לשלום במזרח התיכון!
זכית לתפקידך כמנהיג יהודה, מקודשת מעת דריכתך על הר הקודש אצל האלוקים והזכרת בכל הבריאה את אותו חשיבותו העליונה. היית שהמזוזה לשים בכוחך ובהשפעתך האלוקים כמרכבה / טנק אלוקים מתוך מטרה להתהפך ולמחוץ את אותן אויבי אלוקים וישראל חפים פחד, דוגמת המלך הלוחם איתן נלחם בקרבות ה- L-RD! היית ש להכות טרור אל תוך הרשע של עמלק ולהשמיד בנאמנות בכל חשש אודות מדינה ועם ארץ (זכ 12: 6) במחיר הבורא יתברך כמגן הלוהט שלך! (זכ 12: 6). זה הזמן אנחנו אינן חילוני אינן ללא הפסקה שאלוקי העברים הכבירים לא זכאים לרשום בך דווקא לתת סיוע לסגור את אותם תוכניותיו ומטרתו לירושלים וישראל. היית שהמזוזה לפעולה ידיים שיש להן אחיך הבריטים-ישראלים ולעודד ש להביס רוב את כל אויבי הטרור המשותפים שלנו! (זכ. 9:13). הבורא יתברך מתפעל מבורך את אותם מאמציך!
כל אחד מסוגל לגאול את אותה עצמך, להציל את אותם העור שלנו שלנו וגם את הישועה! אֵיך? עוד פעם להר המקדש שהעצים אותך! ברורה שתחזקו אחר הריבונות בארצנו עליה ללא תנאים אינם מובנים, והפילו את אותם הוואקף הנאצי המרושע מהאתר הקדוש מאד אצל היהדות, בדיוק כמו שהרומאים פינו את כל הסנהדרין המושחתת מהמתחם האצילי!
הרוויחו התפתחות להר הדירה עם גרשון סלומון, מצויות ריצמן, הרב הצדיק אריאל ואנשי הבורא יתברך מאפיינים והתפללו לגאולה בידי מדינה וקבלו אותה! בסיסי אם כן מכתב הרבנים האלה יוחזר לשולח, ויסומן כמבוטל. תמלול הקלטות לבית משפט הזו לכל החיים מהווה שלכם לשאול. זו האחריות שלך. הוא דרישה שלך!
שמע אריאל שרון: בחר בחיים וחי ושגשג!
למען ציון,
דוד בן אריאל
איתן בן אריאל הוא מחבר הצבע "מעבר לבבל: עלייתה ונפילתה בידי אירופה" http://www.pushhamburger.com/david.htmThey posted on the same topic

Trackback URL : https://bayblade5.werite.net/trackback/14832622

This post's comments feed